Ο Δήμαρχος Αντιπάρου συμετέχει στις εργασίες της επιτροπής της Βουλής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών .

28 Μαρτίου, 2017

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου συμετέχει στις εργασίες της επιτροπής της Βουλής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών στην ομιλία του αναφέρθηκε στα προβλήματα των μικρών Δήμων και της Αντιπάρου ειδικότερα.