ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

25 Μαρτίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017

2.       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και του Δήμου Αντιπάρου

3.       Ανακήρυξη έτους 2017 ως έτος ανακύκλωσης για το δήμο Αντιπάρου

4.      Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στη θέση «Σταυρός» και την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση

5.       Έγκριση μετακίνησης οδηγού μετα του οχήματος (δημοτικό λεωφορείο) εκτός έδρας

6.       Έγκριση μετακίνησεων Δημάρχου εκτός έδρας

7.       Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης