ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

2 Μαρτίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 5η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ώστε να διεξαχθεί η  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/10) και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 του Ν. 3852/10), για  το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου (06/03/2017 έως  31/08/2019).

                                                       Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Σωτήριος Σκούρτης