Συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στο Let’s do it Greece

20 Απριλίου, 2016

Με τη υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αντιπάρου και τη βοήθεια 

φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών, ολοκληρώθηκε η πανελλήνια 

περιβαλλοντική δράση “Let’s do it! Greece” στον Δήμο Αντιπάρου. 

Οι δράσεις για το φετινό “Let’s do it! Greece” στον Δήμο Αντιπάρου ξεκίνησαν  

την Παρασκευή 15 Απριλίου από τo Γυμνάσιο Αντιπάρου και ολοκληρώθηκαν 

την Κυριακή 17 Απριλίου. 

Ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά στην δράση. 

Στις 17 Απριλίου 2016 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, σχολεία και φορείς 

πραγματοποίησαν δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής 

αναβάθμισης σε διάφορα σημεία του νησιού μας καθώς επίσης και 

δενδροφύτευση με δέντρα τα οποία παρείχε ο Δήμος 

Μαθητές και εθελοντές από τον Δήμο Αντιπάρου συμμετείχαν στο φετινό “Let’s 

do it! Greece” δίνοντας, ο καθένας ξεχωριστά, το δικό του στίγμα στην 

πανελλήνια δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.. 

Ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε στη δράση “Let’s do it! Greece”, 

αναλαμβάνοντας τεχνικές εργασίες, κάνοντας περισυλλογή των απορριμμάτων 

από τα σημεία των δράσεων, ενώ παρείχε εξοπλισμό (γάντια και σακούλες 

απορριμμάτων) στους εθελοντές.  Προσέφερε επίσης οχήματα του Δήμου και 

προσωπικό.

Το μήνυμα της πανελλήνιας περιβαλλοντικής δράσης “Let’s do it! Greece” έχει 

αποδέκτες τους συμπολίτες μας, φορείς και συλλόγους του Δήμου Αντιπάρου 

και φυσικά τις υπηρεσίες του Δήμου Αντιπάρου. Ο Δήμος Αντιπάρου 

υποστηρίζει και συνδράμει σε κάθε δράση ευαισθητοποίησης που αφορά την 

προστασία του Περιβάλλοντος και την Καθαριότητα της πόλη.