Πρόγραμμα ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών

7 Δεκεμβρίου, 2015

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση ενημέρωσης για το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) στην Παροναξία», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ). Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ψήφισης από τα Δημοτικά Συμβούλια της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου.  

Εκπρόσωποι φορέων από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Δημάρχων Πάρου και Αντιπάρου, κ. Μ. Κωβαίου και κ. Αν. Φαρούπου, και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας της Σύμπραξης, η οποία εργάζεται από τον Αύγουστο 2015 και έχει καταρτίσει την αρχική πρόταση του προγράμματος. Η παρουσίαση αφορούσε επίσης τις κατευθύνσεις της στρατηγικής του προγράμματος και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη διαδημοτική Σύμπραξη. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία των τριών Δήμων της Σύμπραξης ξεκίνησε έγκαιρα, πριν την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Α Λ.Θ.) στα οποία εντάσσεται, ώστε να υπάρχει μεγάλη επάρκεια χρόνου για τη διαβούλευση και την προετοιμασία.

Για την αρτιότερη σχεδίαση και εφαρμογή του προγράμματος και την υλοποίηση άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, προβλέπεται η δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου με μορφή Μη Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η εκδήλωση ήταν η αρχή μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας, κινητοποίησης και συστράτευσης, συστηματικής εργασίας και συμμετοχής από τους πολίτες, τις τοπικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις των νησιών μας για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθησαν στην πρώτη ανοιχτή διαβούλευση και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει στήριξη από τους φορείς και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των περιοχών μας.