Εξόφληση λογαριασμών Νερού από αύριο 19/8/15

18 Αυγούστου, 2015

Οι λογαριασμοί νερού θα παραλαμβάνονται απο το Δήμο 
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 έως 12:00 και θα εξοφλούνται στην εθνική τράπεζα.