ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4 Μαΐου, 2015

   Αντίπαρος, 05 /5/2015,    Α.Π.: 846

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 8 Μάιου 2015 και ώρα 12:30 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου, για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου».

Την προσφορά σας μπορείτε να την στείλετε στο φαξ: 2284061218, καθώς και στο email [email protected] , μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 8 Μάιου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ.,  στο γραφείο στο Δημαρχείο Αντιπάρου, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να παρευρίσκεστε.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν σύμβουλοι-μελετητές οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς και στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και Η/Μ μελετών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται σε 24.600,00 €.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Φαρούπος

oikonomik_prosfora