ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΙ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

22 Απριλίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: [email protected]

Αντίπαρος, 22/04/2015

Αρ. Πρωτ.: 719/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΙ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εργολήπτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την σύναψη σύμβασης σκοπός της οποίας θα είναι η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, ντουί και λαμπτήρων στην Αντίπαρο.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας, καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 28/04/2015 και ώρα 14:00, την προσφορά τους στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου. Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 27/04/2015 και ώρα 14:00, στο fax : 2284061218, e-mail: [email protected]

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Φαρούπος