User

User

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 07/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1ο

 «Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017».                      

.

 

 

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής

                   Επιτροπής

 

 

 

 Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη τακτική συνάντηση των εταίρων του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικού έργου AquaNES  (http://www.aquanes-h2020.eu/), που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 07-09/11/2016 στην Νίκαια της Γαλλίας. Στη συνάντηση, εκ μέρους του Δήμου Αντιπάρου, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος, καθώς και ο καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Διονύσης Ασημακόπουλος με την ομάδα του. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Αντιπάρου και εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Το ερευνητικό έργο AquaNES αφορά στη μελέτη και στην ανάδειξη της συνέργειας φυσικών και τεχνικών συστημάτων για την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων σε ευρωπαϊκές χώρες. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Αντιπάρου καθώς και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Θηρασίας αποτελούν μελέτες περίπτωσης του ερευνητικού έργου, λόγω των πρωτοπόρων φυσικών συστημάτων επεξεργασίας που περιλαμβάνουν.

 

\"\"

\"\"

\"\"

Την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 18:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

1. Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία.

 

2. Ορισμός μελών επιτροπών (Διαγωνισμών, παραλαβής και προσλήψεων).

 

3. Ορισμός διαχειριστή για το πρόγραμμα «Διαύγεια» και για το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

 

4. Ενημέρωση για διοργάνωση γιορτής Χριστουγέννων.

 

5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                     ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν στην Αντίπαρο την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Γενικός σημαιοστολισμός των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

• Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 27ης Νοεμβρίου 2016.

Ώρα 10:40 Αναχώρηση Δημοτικού Λεωφορείου από το λιμάνι προς Άγιο Γεώργιο..

Ώρα 11:00 Μετάβαση στο Μνημείο πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Άγιο Γεώργιο.

 Έναρξη τελετής.

• Επιμνημόσυνη δέηση.
• Κατάθεση στεφάνων 
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της Εθνικής Αντίστασης.
• Εθνικός Ύμνος.
• Λήξη τελετής.

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ)

2.      Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου

3.      Έγκριση αποδοχής ποσού πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

4.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού  έτους 2016»

5.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017»

6.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου»

7.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος   2017»

8.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  ύδρευσης  και αποχέτευσης για το έτος 2017»

9.      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

10.  Αιτήματα πολιτών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την …21../11/2016  , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο        

«Μερική ανάκληση ποσού της υπ΄αριθμ. Α-239  απόφαση δέσμευσης πίστωσης έτους 2016 και εκ νέου δέσμευση πίστωσης»

                                                                             

ΘΕΜΑ 2Ο    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έκκριση τεχνικών προδιαγραφών

                    για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης, 

                    κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ολοκληρωμένου  πλαισίου

                    δράσης και ανταποδοτικών τελών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για

                   την καθαριότητα των κτιρίων του Δήμου Αντιπάρου.  

 

 ΘΕΜΑ 4Ο « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες ελέγχου ισολογισμού 

                  έναρξης 1/1/2011 και έλεγχος ισολογισμού κλεισίματος χρήσεων 2011-2012-

                   2013.

ΘΕΜΑ 5Ο « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής

                   υποστήριξης δήμου Αντιπάρου  μετά από αναμόρφωση.

 

ΘΕΜΑ 6Ο «Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση πιστώσεων για το αντίτιμο ηλεκτρικού

                 ρεύματος » μετά από αναμόρφωση.

 

ΘΕΜΑ 7Ο «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού  έτους  

                    2016»

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017.

 

 ΘΕΜΑ 9Ο «Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου»

 

ΘΕΜΑ 10Ο «Καθορισμός τιμών για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων ».

 

ΘΕΜΑ 11Ο Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων».

 

ΘΕΜΑ 12Ο Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997

 

ΘΕΜΑ 13Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος   2017».

 

ΘΕΜΑ 14Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  ύδρευσης  και αποχέτευσης για το έτος 2017».

 

ΘΕΜΑ 15Ο «Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017»

 

ΘΕΜΑ 16Ο «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος

                    2017».

 

ΘΕΜΑ 17Ο Καθορισμός τιμών συντελεστή Τ.Α.Π. και Ζωνών περιοχών Δήμου

 

                 Αντιπάρου».

 

ΘΕΜΑ 18ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  και  ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου 

                          ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την υπόθεση Ρούσσου Παναγιώτη.

 

ΘΕΜΑ 19Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την εγκατάσταση λογισμικού προνοιακών επιδομάτων –μεταφοράς

                        και παραμετροποίησης  και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιομάτων.

 

ΘΕΜΑ 20Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την απόδοση στις σχολικές επιτροπές μετά από αναμόρφωση. 

 

ΘΕΜΑ 21Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την ερευνητική επεξεργασία δεδομένων και προετοιμασίας της

                           συμμετοχής του Δήμου Αντιπάρου στην εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου με τίτλο (AQUANES:

                DEMONSTRATING SYNERGIES IN COMBINED NATURAL AND ENGINEERED PROCESSES FOR

              WATER TREATMENT SYSTEMS) μεκωδικό 689450.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος

 

 

Tuesday, 15 November 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016

Wednesday, 02 November 2016 00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Συνεδρίασε στις 27/10/2016 στην αίθουσα Καλουδά το Δ.Σ. του Δήμου Αντιπάρου με μοναδικό θέμα «Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού» . Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο αρχαιολόγος κ. Γιάννος Κουράγιος με την ομάδα του ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία των ανασκαφών και την πρόοδο των εργασιών της αναστήλωσης. Παρουσιάστηκε βίντεο και ακολούθησε συζήτηση. Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε την στήριξη του στο σπουδαίο έργο που επιτελείται και αποφάσισε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τριετούς διάρκειας με τίτλο "Συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό του Δήμου Αντιπάρου

 
 
Συναντήθηκαν χθες 23/10/2016 ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης με τον Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Αναστάσιο Φαρούπο στην Αντίπαρο. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τους δύο Δήμους σχετικά με την ανακύκλωση και την ύδρευση. Ο Δήμος Αλοννήσου πρωτοπόρος στην κατάργηση της πλαστικής σακούλας θα βοηθήσει τον Δήμο μας με την τεχνογνωσία του ώστε γρήγορα να προχωρήσουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση.
 
 
Στις αρχές Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Αντιπάρου.
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Το ασύρματο δίκτυο του Δήμου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που βρίσκονται στον οικισμό της Αντιπάρου και σε σκάφη που αγκυροβολούν στον κόλπο της Αντιπάρου.
Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος, αρκεί να διαθέτει μια συσκευή συμβατή με το εμπορικό πρότυπο «WiFi» (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphoneκλπ) και να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βήματα:
Α) επιλογή του δικτύου «- MunicipalFreeWiFi–»
Β) αποδοχή των όρων χρήσης
Τεχνικές λεπτομέρειες
Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται με 3 γραμμές adsl, συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 72Mbps. Ο κάθε χρήστης περιορίζεται σε ταχύτητες 4Mbpsdownloadκαι 400kbpsupload. Οι ταχύτητες αυτές θα αναπροσαρμόζονται τακτικά από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ανάλογα με την χρήση που θα παρατηρείται.
Το δίκτυο διαθέτει 9 σταθμούς, ο  καθένας από τους οποίους μπορεί να εξυπηρετεί πολλές δεκάδες χρήστες ταυτόχρονα. Οι σταθμοί συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματες ζεύξεις στη συχνότητα των 5GHz, ενώ οι υπηρεσίες στους χρήστες παρέχονται στα 2.4GHz.
Κάλυψη
Το δίκτυο καλύπτει τουλάχιστον τις περιοχές που εμφανίζονται σκιασμένες με πράσινο χρώμα στον παρακάτω χάρτη. Με κόκκινο σημάδι σημειώνονται οι σταθμοί του δικτύου.

 
 
Υποστήριξη
Το δίκτυο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Wired & WirelessNetworksη οποία έχει αναλάβει και την λειτουργία του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ενημέρωση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνούν με την Wired & WirelessNetworksμε emailστο support@waw.grή τηλεφωνικά στο 210 211 2455, εσωτερικό 199.
Μελλοντικές επεκτάσεις.

Ο κορμός του δικτύου έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό σταθμών και τριπλάσιες γραμμές internet.  Έτσι, ο Δήμος Αντιπάρου σκοπεύει να επεκτείνει άμεσα το Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο, ώστε να αυξηθεί η κάλυψή του, αλλά και να παρέχει νέες υπηρεσίες πάνω από αυτό. 

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016»
2. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης Α’ Εξαμήνου 2016» 
3. Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης 
4. Έγκριση μετακίνησης αποστολής στο δήμο Τρικκαίων
5. Έγκριση μετακίνησεων δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016»
2. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης Α’ Εξαμήνου 2016» 
3. Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης 
4. Έγκριση μετακίνησης αποστολής στο δήμο Τρικκαίων
5. Έγκριση μετακίνησεων δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης


« Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πάρου ( Δήμοι Πάρου & Αντιπάρου )
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμό 356/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΓΔΜ7ΛΞ-ΘΩΖ), προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την « Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πάρου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017». 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στα Γραφεία της επί της πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Σύρος στην Ερμούπολη Σύρου, fax: 2281084124 και τηλ. 2281362723, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη υποβολής αιτήσεων), στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό) και fax, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην με α.π. 125112/412/11-10-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στο τηλ. 22813-62723 και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου στο τηλ. 22843-61226 και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( πληροφ. Θεοχάρης Σιδηρόπουλος ).
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή : Αρχική Σελίδα - «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»).

ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ:
➢ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ
➢ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

Tuesday, 11 October 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ΟΥ 2016

Wednesday, 05 October 2016 00:00

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση του απο 10/11/15 πρωτοκόλλου και του απο 28/08/16 συμπληρωματικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων μπάσκετ -βόλεϊ του δημοτικου σχολείου Αντιπάρου»

2.      Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θεση Προφήτης Ηλίας δήμου Αντιπάρου»

3.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμου ΚΕΔΑ 2016

4.      Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

5.      Αποδοχή κατανομής σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Αντιπάρου

6.      Έγκριση αντικατάστασης μελών Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου

7.      Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του δήμου Αντιπάρου σε εκθέσεις για την τουριστικη προβολή του Δήμου έτους 2016

8.      Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους Τουριστικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου και ορισμός αντικαταστάτη αυτού.

9.      Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης

10.  Έγκριση μετακίνησης δημάρχου 

11.   Αιτήματα ύδρευσης 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ύδρευσης, οποιαδήποτε παρέμβαση στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή ατόμων ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αντιπάρου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε.

Αντικατάσταση του υδρομετρητή γίνεται με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή από το Δήμο Αντιπάρου.

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στο μετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού (άρθρο 26), ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.

        Παρακαλούμε όπως επαλειφθείτε τα ανωτέρω.

 

Εκ του Δήμου Αντιπάρου

Tuesday, 13 September 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ΟΥ 2016

Thursday, 08 September 2016 00:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναντήθηκαν σήμερα 08/09/2016 ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής με τον Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Αναστάσιο Φαρούπο. Συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν το Δήμο και κυρίως θέματα προσωπικού. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την επίσπευση των διαδικασιών ώστε καλυφθούν οι αιτούμενες κενές θέσεις.

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.       Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχείρηση με την επωνυμία “ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ” και τον τίτλο “ΡΑΚΙΔΙΟ”  μετά από σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου

2.      Λήψη απόφασης σχετικά με την  επιχείρηση με την επωνυμία “Νερομυλιώτης Σωτήριος” και τον τίτλο “RESCUE”  μετά από σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου

3.      Έγκριση και αποδοχή “Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου” μετά από διαβούλευση

4.      Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δύο (2) ταξί στο λιμάνι Αντιπάρου μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

5.      Έγκριση εισφοράς ΧΥΤΑ έτους 2015

6.      Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων

7.      Αιτήματα πολιτών

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα

 

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα εκτάκτως την 10/08/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη

 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω του επείγοντος,

 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1 Ο : « Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση

 

ασφαλίστρων για τα δημοτικά οχήματα »

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΙΠΑΡΟ
 
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7/8/2016 τα εγκαίνια του νέου λαογραφικού-ιστορικού μουσείου Αντιπάρου, με την παρουσία μεγάλου πλήθους κόσμου τόσο από την Αντίπαρο και την Πάρο, αλλά και παράγοντες άλλων δήμων της χώρας μας.
Η τελετή εγκαινίων του εντυπωσιακού νέου μουσείου ήταν σεμνή και επικεντρώθηκε στη αξία της λειτουργίας του νέου μουσείου, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Κυρ. Κοντογιώργου.
Στα εγκαίνια εκτός των δημοτικών συμβούλων του δήμου Αντιπάρου με επικεφαλής τον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης, δήμαρχο, κ. Αναστ. Φαρούπο, παραβρέθηκαν ακόμα, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο δήμαρχος Πειραιώς κ. Γιάννης Μόραλης, ο δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων (Τρικάλων) κ. Γ. Μητσιούλης, ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Π. Τζανακόπουλος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, κ. Κ. Ροκονίδας, ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλ. Γκόκας και πολλοί άλλοι.
 
 
 
 
Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 
Monday, 08 August 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ΟΥ 2016

Friday, 05 August 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΟΥ 2016

Friday, 05 August 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ΟΥ 2016

Tuesday, 02 August 2016 00:00

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου κάνοντας χρήση του άρθρου 2 παρ. 5 του Κανονισμού

 

Ύδρευσης , ενημερώνει τους κατοίκους του Κάμπου ότι λόγω προβλήματος στο

 

δίκτυο υδροδότησης και εώς ότου αποκατασταθεί η βλάβη, η παροχή νερού θα

 

διακόπτετε καθημερινώς τις ώρες 8 το βράδυ έως 10 το πρωί

 

πολύτιμο και δεν πρέπει να το σπαταλούμε άσκοπα.

 

 

 

Ελπίζουμε στην κατανόηση σας και σας υπενθυμίζουμε ότι το νερό είναι

 

Με Τιμή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 20 η του μηνός Iουλίου του έτους 2016,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2016

2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο

οικονομικού έτους 2016

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016

4. Αναμόρφωση στοχοθεσίας 2016

5. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου προς μεταβίβαση

αρμοδιότητας δικαιούχου για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

οικισμού Δήμου Αντιπάρου»

6. Αποδοχή παραίτησης μέλους ΚΕΔΑ και ορισμός νέου μέλους καθώς και

αναπληρωτή αυτού

7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών σύνδεσης με το δίκτυο

αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου

8. Έγκριση δαπάνης ποσού 2000 ευρώ για πολιτιστικές εκδηλώσεις

9. Ορισμός επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων

10. Αποδοχή ποσού 27011,25 ευρώ ως pre-financing (προχρηµατοδότηση) από

το ερευνητικό έργο AquaNES

11. Αιτήματα πολιτών

12. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα

 

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/07/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και

 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

 

του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1 Ο :Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 ».

 

ΘΕΜΑ 2 Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού

 

έτους

 

2016»

 

ΘΕΜΑ 3 Ο :Έγκριση δέσμευσης για μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

 

ορισμένου

 

χρόνου.

 

ΘΕΜΑ 4 ο :Έγκριση δέσμευσης επιπλέον ποσού λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ , σύμφωνα

 

με

 

την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 , για τις διαδικασίες ανάθεσης που έχουν

 

κατακυρωθεί και έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσίας η προμήθειας πριν από

 

1/6/2016

 

και συνεχίζει και μετά την 1/6/2016.

 

ΘΕΜΑ 5 Ο :Λήψη απόφασης για την υποβολή ΦΠΑ στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης- αποχέτευσης.

 

ΘΕΜΑ 6 Ο : « Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής

 

υποστήριξης δήμου Αντιπάρου»

 

ΘΕΜΑ 7 Ο : «Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την ετήσια τεχνική

 

υποστήριξη για την συντήρηση της μηχανής γραμματοσήμανσης»

 

ΘΕΜΑ 8 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την

 

εκπόνηση μελέτης για την Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας

 

της χώρας Αντιπάρου»

 

ΘΕΜΑ 9 Ο : Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την φύλαξη- συντήρηση του

 

ελικοδρομείου Αντιπάρου

 

ΘΕΜΑ 10 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού

 

ασύρματου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

ΘΕΜΑ 11 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και

 

υλοποίησης πλατφόρμας Διαβούλευσης και Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data)»

 

ΘΕΜΑ 12 Ο :: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρομετρητών

 

ΘΕΜΑ 13 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και

 

εξαρτημάτων για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.

 

ΘΕΜΑ 14 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή των Δημοτικών

 

οχημάτων».

 

ΘΕΜΑ 15 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού

 

Λεωφορείου»

 

ΘΕΜΑ 16 Ο : Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης του ΚΑ 15.6671 (ανταλλακτικά

 

μεταφορικών

 

μέσων) μετά από Αναμόρφωση.

 

ΘΕΜΑ 17 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για τους

 

υπαλλήλους καθαριότητας για το έτος 2016»

 

ΘΕΜΑ 18 Ο : Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πιστώσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2016

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Αντιπάρου προσκαλεί όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα του επαγγελματίες όλων των κλάδων του νησιού μας σε ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Καθαριότητα Ανακύκλωση Υπευθυνότητα, στην αίθουσα Καλουδά  την  Τετάρτη 18 Μαΐου 2016  και ώρα επτά (7) το απόγευμα . Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενόψει του καλοκαιριού για ένα νησί αντάξιο των προσδοκιών μας

Θα ακολουθήσει συζήτηση

.

 

 

 

 

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 17/05/2016  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με τη συμπληρωματική έγκριση των δαπανών

                     παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν

                     εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016.

 

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους

                    2016»

 

ΘΕΜΑ 3Ο:«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση  διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης

                    υπαλλήλων.»

 

ΘΕΜΑ 4Ο :«Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εκλογική αποζημίωση των

                       υπαλλήλων που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την

                       προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, τη

                       διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2014 ,και τη

                       διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

 

ΘΕΜΑ 5Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιβολή προστίμου».

 

ΘΕΜΑ 6Ο : « Επιστροφές Αχρεωστήτως καταβληθέντων»

 

ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της αξίας της παροχής

                      γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2015.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Tuesday, 10 May 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΟΥ 2016

 

ΟΔήμος Αντιπάρου πρόκειται να προμηθευτεί τρείς φωτοβολταικούς ανοξείδωτους ιστούς με φωτιστικά τύπου ledτουλάχιστον 20w.  Για τον σκοπό  αυτό καλεί τους προμηθευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τουςμέχριτην Τρίτη 10/05/2016καιώρα14:00,στοΔήμο,στοπρωτόκολλοτουΔήμουΑντιπάρου , στο ΦΑΧ 2284061218  ,στο email : mayor@antiparos.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

 

 

 Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Ο Δήμος Αντιπάρου αναζήτα χώρους στάθμευσης περιμετρικά του οικισμού με 

 

σκοπό, ενόψει της θερινής περιόδου, την παράλληλη διευκόλυνση κατοίκων και 

 

επισκεπτών, και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της παράνομης 

 

στάθμευσης ειδικά στην περιοχή της λιμενικής ζώνης . 

 

Καλούνται οι δημότες που διαθέτουν χώρους κατάλληλους για αυτή τη χρήση κι 

 

επιθυμούν να τους παραχωρήσουν σε εθελοντική βάση, όπως επικοινωνήσουν 

 

με τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο μέχρι το τέλος του μήνα.

 

                                                                                                     Εκ του Δήμου Αντιπάρου

Με τη υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αντιπάρου και τη βοήθεια 

 

φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών, ολοκληρώθηκε η πανελλήνια 

 

περιβαλλοντική δράση "Let's do it! Greece" στον Δήμο Αντιπάρου. 

 

Οι δράσεις για το φετινό "Let's do it! Greece" στον Δήμο Αντιπάρου ξεκίνησαν  

 

την Παρασκευή 15 Απριλίου από τo Γυμνάσιο Αντιπάρου και ολοκληρώθηκαν 

 

την Κυριακή 17 Απριλίου. 

 

Ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά στην δράση. 

 

Στις 17 Απριλίου 2016 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, σχολεία και φορείς 

 

πραγματοποίησαν δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής 

 

αναβάθμισης σε διάφορα σημεία του νησιού μας καθώς επίσης και 

 

δενδροφύτευση με δέντρα τα οποία παρείχε ο Δήμος 

 

Μαθητές και εθελοντές από τον Δήμο Αντιπάρου συμμετείχαν στο φετινό "Let's 

 

do it! Greece" δίνοντας, ο καθένας ξεχωριστά, το δικό του στίγμα στην 

 

πανελλήνια δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.. 

 

Ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε στη δράση "Let's do it! Greece", 

 

αναλαμβάνοντας τεχνικές εργασίες, κάνοντας περισυλλογή των απορριμμάτων 

 

από τα σημεία των δράσεων, ενώ παρείχε εξοπλισμό (γάντια και σακούλες 

 

απορριμμάτων) στους εθελοντές.  Προσέφερε επίσης οχήματα του Δήμου και 

 

προσωπικό.

 

Το μήνυμα της πανελλήνιας περιβαλλοντικής δράσης "Let's do it! Greece" έχει 

 

αποδέκτες τους συμπολίτες μας, φορείς και συλλόγους του Δήμου Αντιπάρου 

 

και φυσικά τις υπηρεσίες του Δήμου Αντιπάρου. Ο Δήμος Αντιπάρου 

 

υποστηρίζει και συνδράμει σε κάθε δράση ευαισθητοποίησης που αφορά την 

 

προστασία του Περιβάλλοντος και την Καθαριότητα της πόλη.

Monday, 11 April 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ΟΥ 2016

 
 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αρ. 02/17-03-2016 με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων προϋπολογισμού 2015»

2.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αρ. 03/17-03-2016 με θέμα «Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2015, αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος»

3.      Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα περιφερική οδός Αντιπάρου του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου’, αναδόχου Σταματέλος Αργύριος Ε.Δ.Ε.».

4.      Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης συνεργασίας (άρθρο 9 παρ.1 & 2 του Ν.4039/2012) με το φιλοζωικό σωματείο AWA

5.       Λήψη απόφασης για εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία Δημοτικού ακινήτου

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

Tuesday, 08 March 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ΟΥ 2016                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                              

 

                              

 

 

 

 

Αντίπαρος,  24/02/2016

Αρ. Πρωτ.:      380 /2016

 

 

 

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εξειδικευμένους αδειούχους υδραυλικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συντήρηση των μόνιμων υδραυλικών εγκαταστάσεων και σύνδεση νέων παροχών και υδρομετρητών του Δήμου Αντιπάρου προς αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών.

Η υπόψη υπηρεσία  θα  παρασχεθεί από συνεργείο που θα  στελεχώνεται από έναν εξειδικευμένο υδραυλικό, με άδεια εργασίας  και τουλάχιστον έναν ειδικευμένο βοηθό εργατοτεχνίτη. Το συνεργείο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (υδραυλικά σύνεργα, σκαπτικά σύνεργα χειρός κλπ) και μικρό υλικά που τυχόν θα απαιτούνται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας, η χρήση των οποίων θα γίνεται με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου. Η μετακίνηση του συνεργείου θα πραγματοποιείται με μέσο και αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου.

Χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η νήσος Αντίπαρος, στο σύνολό της.

.Η ενδεικτικά προσμετρούμενη ποσότητα εργασιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο είναι διακόσια πενήντα (256) ώρες απασχόλησης του συνεργείου (32 οκτάωρα).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

 

 

 

ΕργασίαΤιμή μονάδας (€)Ποσότητα (ώρες)Δαπάνη (€)

1Απασχόληση συνεργείου182564608,00

ΦΠΑ 16%737,28

Γενικό Σύνολο5345,28

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι αόριστη, μέχρι της ολοκλήρωσης παροχής της συνολικής προσμετρούμενης ποσότητας εργασιών.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 29/02/2016 και ώρα 14:00, στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου.

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 12:00, στο fax : 2284061218, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

 

 Αναστάσιος Δ. Φαρούπος 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Υπηρεσιών Υδραυλικού (ΠΔ28/1980) για την ύδρευση του Δήμου Αντιπάρου

 

 

 

 

Του:  .......................................................................................................................................

Έδρα:       ...............................................................................................................................

Οδός:    ......................................................................Αριθμός:    ..............ΤΚ:.....................

Τηλέφωνο:       ....................................................................................................................... Fax..........................................................................................................................................

 

 

 

Α/α

ΕργασίαΤιμή μονάδας (€) Προσφοράς

ΠοσότηταΔαπάνη (€) Προσφοράς

 

 

1Απασχόληση συνεργείου υδραυλικού σύμφωνα με την από 06/2015 Τεχνική Περιγραφή

 

256 ώρες

Σύνολο προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

Γενικό Σύνολο

 

Αντίπαρος, .................................

-Ο-

Προσφέρων

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                              

 

                              

 

 

 

 

Αντίπαρος,  24/02/2016

Αρ. Πρωτ.:       381 /2016

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εξειδικευμένους αδειούχους ηλεκτρολόγους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συντήρηση των μόνιμων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αντιπάρου προς αντιμετώπιση έκτακτων ηλεκτρολογικών βλαβών.

1.Τεχνικές  Προδιαγραφές

Η υπόψη υπηρεσία  θα  παρασχεθεί από συνεργείο που θα  στελεχώνεται από έναν εξειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο και τουλάχιστον έναν ειδικευμένο βοηθό εργατοτεχνίτη. Το συνεργείο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρολογικά σύνεργα κλπ) και μικρό υλικά που τυχόν θα απαιτούνται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας, η χρήση των οποίων θα γίνεται με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου. Η μετακίνηση του συνεργείου θα πραγματοποιείται με μέσο και αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου.

Χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η νήσος Αντίπαρος, στο σύνολό της.

Η ενδεικτικά προσμετρούμενη ποσότητα εργασιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο είναι διακόσιες εβδομήντα δύο (272) ώρες απασχόλησης του συνεργείου (34 οκτάωρα).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/αΕργασίαΤιμή μονάδας (€)Ποσότητα (ώρες)Δαπάνη (€)

1Απαχόληση συνεργείου18272

 

4896,00

ΦΠΑ 16%783,36

Γενικό Σύνολο5679,36

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι αόριστη, μέχρι της ολοκλήρωσης παροχής της συνολικής προσμετρούμενης ποσότητας εργασιών.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/02/2016 και ώρα 13:00, στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου.

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 12:00, στο fax : 2284061218, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

 

 Αναστάσιος Δ. Φαρούπος 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου (ΠΔ28/1980) για τη ηλεκτρολογική συντήρηση των μόνιμων  εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου

 

 

 

 

Του:       ......................................................................................................................................

Έδρα:     …..................................................................................................................................

Οδός. ......................................................................................Αριθμός: .........ΤΚ:.....................

Τηλέφωνο: ..................................................................................................................................

Fax:       …..................................................................................................................................

 

 

Α/αΕργασίαΤιμή μονάδας (€) ΠροσφοράςΠοσότηταΔαπάνη (€) Προσφοράς

 

 

1Απασχόληση συνεργείου αδειούχου ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την από 25.09.2014 Τεχνική Περιγραφή

 

272 ώρες

Σύνολο προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

Γενικό Σύνολο

 

Αντίπαρος, .................................

-Ο-

Προσφέρων

 

Monday, 15 February 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10Υ 2016Friday, 22 January 2016 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12ΟΥ 2015

 

 

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2016

 2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αντιπάρου

    

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.       Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

2.  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 15/12/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού

τους 2016»

 

ΘΕΜΑ 2Ο«Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016».

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

 

 
 
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων μου κρίνω σκόπιμο να κάνω ένα πρώτο μικρό απολογισμό του έτους που πέρασε.
Καταρχήν να πω ότι δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε να κατέβουμε στις εκλογές η ίδια η πραγματικότητα μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Ζούσαμε όλη την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο νησί μας και σαν ενεργοί πολίτες διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε δράση. Ο αρχικός πυρήνας και τα υπόλοιπα μέλη που συμπλήρωσαν τον συνδυασμό δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πετύχουμε. Άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αρχές και πεποιθήσεις, διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις συσπειρώθηκαν για να ανατρέψουν την νοσηρή κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί. Άνθρωποι καταξιωμένοι στην συνείδηση του κόσμου οι οποίοι στην ουσία δεν είχαν κάτι να κερδίσουν η να αποδείξουν (το αντίθετο μάλιστα ) είχαν όμως ένα όραμα και όνειρο για τον τόπο που ζουν.
Τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίζαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας ήταν λίγο ή πολύ γνωστά. Έχοντας όμως πίστη στον εαυτό μας και στην αξία μας ήταν θέμα χρόνου να λυθούν. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζαμε ότι ο μηχανικός και η υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας με την υπογραφή του απερχόμενου Δήμαρχου τέσσερεις ημέρες πριν παραδώσει θα μας αποχαιρετούσαν, προσωπικά το έμαθα ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου αρχές Οκτωβρίου 2014. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν δύο χαμένοι μήνες χαμένοι γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό το ζήτημα είτε να ακυρώσουμε την υπογραφή του προηγούμενου δημάρχου είτε άμεσα να γίνει κάλυψη των κενών θέσεων δυστυχώς έως τώρα τίποτα από τα δύο δεν έγινε παρότι καταφέραμε να υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση για την κάλυψη των κενών με δύο νέες προσλήψεις, δυστυχώς η προκήρυξη των εκλογών το Δεκέμβριο 2014 Το δημοψήφισμα τον Μάιο του 2015 και οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 κατάφεραν αυτό το θέμα να μην έχει λυθεί ακόμη , ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει έως το τέλος του έτους.
Αποδεχόμενοι την πραγματικότητα στον Δήμο και ενόψει του καλοκαιριού από τον Ιανουάριο του 2015 ξεκινήσαμε στην ουσία να δουλεύουμε για την υλοποίηση των δεσμεύσεων μας.
Πρώτη προτεραιότητα ήταν η συνέχιση και η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων. Βιολογικός και αφαλάτωση. Βρήκαμε τον τρόπο και παρά την έλλειψη μηχανικού καταφέραμε να ξεκινήσουν οι συνδέσεις στο δίκτυο με προφανή όφελος για τους επαγγελματίες και όχι μόνο. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το έργο αποκατάσταση ΧΑΔΑ και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων το οποίο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2010 - 2013 χωρίς όμως να έχει γίνει καμιά περεταίρω ενέργεια από την προηγούμενη δημοτική αρχή για την ωρίμανση του έτσι πήραμε εγκρίσεις από την αρχαιολογία και έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διεύθυνση περιβάλλοντος και άλλες και φτάσαμε στο τελικό στάδιο δημοπράτησης αλλά δυστυχώς χωρίς μηχανικό δεν μπορούμε να κάνουμε τον διαγωνισμό ως τώρα. Προσωπικά έχω αφιερώσει αμέτρητες ώρες για το θέμα αυτό δεκάδες επισκέψεις και έγγραφες αιτήσεις αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα προς το παρών. Παρά τις δυσκολίες καταφέραμε και είμαστε έτοιμοι τις επόμενες ημέρες να δημοπρατήσουμε το υποέργο αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αντιπάρου και έτσι θα γλιτώσουμε τα πρόστιμο που ήδη έχουν έρθει και για το Δήμο μας και ανέρχεται στο ποσό των 80.000 euro τον χρόνο , ποσό το οποίο θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου και κατ επέκταση τούς Δημότες.
Ανοιχτός δήμος και ανοιχτά συμβούλια ο δήμος είναι ανοιχτός καθημερινά και δέχεται τους πολίτες χωρίς ραντεβού για να εκφράσουν τα παράπονά τους ή τις προτάσεις τους οι οποίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και κάθε τι που τους απασχολεί.
Αναβαθμίσαμε το site του δήμου και δημιουργήσαμε προφίλ στο facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας κάθε μας ενέργεια και δίνοντας βήμα στον καθένα να εκφράζει τις απόψεις του, ακόμη και να γράφει στον “τοίχο” του δήμου προσωπικές στιγμές, με λίγα λόγια ανοικτό σε όλους. Ψηφίσαμε κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου και αναβαθμίσαμε την λειτουργία του. Για πρώτη φορά όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν στα χέρια τους τις γραπτές εισηγήσεις των θεμάτων και πλήρη ενημέρωση. Από την αρχή ανεβάσαμε ηχητικά του Δημοτικού συμβουλίου στο διαδίκτυο έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το ακούσει και να σχηματίσει την προσωπική του άποψη. Πολλοί ίσως το θεωρούν απλό, άλλοι ίσως επιβεβλημένο όμως τίποτα δεν είναι αυτονόητο και εύκολο και όμως ήταν η πρώτη δέσμευση μας την οποία υλοποιήσαμε και μάλιστα χωρίς κόστος. Το όλο εγχείρημα έφερα σε πέρας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκούρτης Σωτήρης και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Αρτέμης Τριαντάφυλλος.
Δώσαμε μεγάλο βάρος στην ηλεκτρονική επικοινωνία email κλπ με αποτέλεσμα οι δημότες αλλά και οι κάτοικοι του νησιού να απευθύνονται στον δήμο με αποστολή email και να τυγχάνουν άμεσης απάντησης και επίλυσης των θεμάτων τους.
Ορίσαμε υπεύθυνους δημοτικούς συμβούλους για κάθε τομέα οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντα τους και έφεραν σε πέρας το έργο που είχαν αναλάβει ξεπερνώντας κάθε προσδοκία .
Στον τομέα της καθαριότητας ξεκινήσαμε ψηφίζοντας τον κανονισμό, βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την καθαριότητα του νησιού και για πρώτη φορά επιβλήθηκαν και πρόστιμα. Αναλάβαμε όλο το βάρος της καθαριότητας του νησιού χωρίς να απευθυνθούμε σε εταιρείες εξοικονομώντας έτσι χρήματα για τον Δήμο. Σε αυτό συνετέλεσε καθοριστικά και η ευγενική προσφορά του Δήμου Πειραιά με την παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου μετά από επαφές με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μόραλη τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Για πρώτη φορά υπήρξε και απογευματινή βάρδια αποκομιδής απορριμμάτων στον οικισμό και τρείς εργάτες καθαριότητας για τον οδοκαθαρισμό του οικισμού και του λιμανιού. Βάψαμε τα πρες κοντεινερ τα οποία δεν είχαν βαφτεί ποτέ και ήταν ένα αίσχος, επανακαθορίσαμε τις θέσεις των κάδων και υποχρεώσαμε του επαγγελματίες βάση του κανονισμού να προμηθευτούν δικούς τους. Υπογράψαμε συμβάσεις με τη Ε.Ε.Α. και την Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. και ήδη έχουμε παραλάβει πενήντα κάδους και ξεκινήσαμε πιλοτικά με την τοποθέτηση μερικών στον Δήμο στα σχολεία και στα μεγάλα σουπερ μάρκετ . Παραχωρήσαμε την χρήση του χώρου στο παλιό νταμάρι στην εταιρεία Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. στον οποίο αποθηκεύουμε προσωρινά τις ηλεκτρικές συσκευές πριν την μεταφορά τους στην Πάρο. Καταγράψαμε και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τα οποία ήταν παρατημένα σε διάφορα σημεία δημιουργώντας μια αλγεινή εικόνα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους Δημότες. Ήδη έχουν απομακρυνθεί δεκατέσσερα αυτοκίνητα και έχουν παραδοθεί στην αρμόδια εταιρεία. Καθαρίσαμε και ευπρεπίσαμε τους χώρους στο Δημοτικό γκαράζ και το παλιό τυροκομείο. Ξεκινήσαμε το βάψιμο σε όλα τα δημοτικά κτίρια τα οποία βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχαν να βαφτούν τουλάχιστον δέκα χρόνια. Υπεύθυνος καθαριότητας είναι ο κ. Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Διονυσίου τον οποίο ευχαριστούμε που κράτησε το χωρίο καθαρό.
Στον τομέα της ύδρευσης συντάξαμε και ψηφίσαμε κανονισμό ο οποίος δεν υπήρχε και προσπαθήσαμε από την αρχή να λύσουμε προβλήματα τα οποία χρόνιζαν. Ξεκινήσαμε αλλάζοντας το πίνακα στο κεντρικό αντλιοστάσιο ο οποίος είχε καταστραφεί μετά από φωτιά, αλλάξαμε τις πομόνες σε πέντε γεωτρήσεις που ήταν χαλασμένες και αντικαταστήσαμε τους ηλεκτρικούς πίνακες. Επισκευάσαμε κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης από τους οποίους για χρόνια χανόταν πάρα πολύ νερό. Επεκτείναμε το δίκτυο από τον κάμπο στα κάτεργα καταργώντας παράλληλα την γεώτρηση ή οποία ήταν χαλασμένη και δεν είχε και νερό. Αντικαταστήσαμε τους υδρομετρητές στο κάμπο με την τοποθέτηση νέων μισής ίντσας με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης. Εκδώσαμε λογαριασμούς μόνο με τα πάγια οι οποίοι είχαν να εκδοθούν από το 2013. Επικαιροποιούμε και διορθώνουμε την βάση δεδομένων έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μετράμε τις καταναλώσεις και να εκδίδουμε τους λογαριασμούς όπως πρέπει. Όλοι γνωρίζουν ότι οι υδρομετρητές στον οικισμό έχουν να μετρηθούν εδώ και πέντε τουλάχιστον έτη και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν καν που είναι τοποθετημένοι. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η βελτίωση της ποιότητα ς του νερού με ότι αυτό συνεπάγετε για εμάς τους ίδιου αλλά και για τον τουρισμό. Το δύσκολο αυτό έργο έφερε σε πέρας ο Δημοτικός σύμβουλος Πατέλης Δημήτρης με την βοήθεια του Ραγκούση Κωνσταντίνου οι οποίοι εργάστηκαν με αυταπάρνηση μέρα και νύχτα σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους.
ΗπαρουσίατουΔήμουστοΛιμενικόΤαμείοΠάρου-Αντιπάρουήτανεπιτέλουςαδιάλειπτη,συνεχής καιαποτελεσματική,ιδιαίτεραεπωφελήςδεγιατασυμφέροντατουνησιούμας,καθώςεπιτύχαμεεπιχορήγησηύψους80.000ευρώκαιπρογραμματίζουμε έργακαιπαρεμβάσειςστολιμάνιστοπροσεχέςμέλλον(δημόσιεςτουαλέτες,φωτισμός, πηλαρς κ.ά.). Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για τον σκοπό αυτό τον Αντιδήμαρχο κ. Βαλιλόπουλο Ιωάννη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Παλαιολόγο Δαμιάνο το κ. Μωράκη Γεώργιο καθώς και τον κ. Μαούνη Ιωάννη
 
ΗΚοινωφελήςΕπιχείρησητουΔήμουΑντιπάρου(ΚΕΔΑ)μεενέργειεςτουΔήμουέχειαναπτυχθείκαιμετασχηματιστείσεουσιαστικόπολιτιστικόπυρήνατουνησιού,μεδράσεις,συνεργασίεςκαιεκδηλώσειςπουδικαιώνουν,κατάτηνπροσωπικήμουάποψη,τηθέσηπουεμπιστεύτηκαστηδραστήριακ. ΚαλαργύρουΑθηνά, Καθώς επίσης και το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ . Ιδιαιτέρως δε τον κ. Παντελάκη και την κ. Μαρινάτου Μαρία η οποία μαζί με την θεατρική της ομάδα ομάδα Ερωδιός προσφέρει πολλά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.
 
Παρόμοια δικαίωση μπορώναεκφράσω για τον Πρόεδρο καιόλοτοΕπιτελείοτης ΤουριστικήςΕπιτροπής,ηοποίαστενάσυνεργαζόμενημετηνΚΕΔΑανέπτυξεσυγκεκριμένηστρατηγικήστοντομέατουτουρισμού,όπουωςσήμεραακολουθούνταντυχάρπαστηκαιμεέλλειψηφαντασίαςπολιτική.
Καταγράφηκανκαιεκτιμήθηκανγιαπρώτηφορά στατιστικά δεδομένα,έγινεκαταγραφήκαιαξιολόγησητουτουριστικούπροϊόντοςσεσυνεργασίαμε τοΠαρατηρητήριοΤουρισμού,ενώαπό τοσύνολοτωνδράσεώντηςαξίζεινααναφερθούνιδιαιτέρωςηεπιτυχήςπαρουσίατουνησιούμαςωςελκυστικούτουριστικούπροορισμούσεπέντεμεγάλεςδιεθνείςεκθέσειςμέχριτοτέλοςτου2015,ηκατάθεσημελέτηςφωτισμούκαιάλλωνπαρεμβάσεωνστοΚάστρο-σεστενήσυνεργασίαμετηνΑρχαιολογικήΥπηρεσία-,οιπρωτότυπεςπαρεμβάσειςστοχώροτουΣπηλαίου(φυλλάδια,φωτογράφισηεκνέου,προγραμματισμόςνέωνπαροχώνστοπροσεχέςμέλλον),οιστοχευμένεςενέργειεςκαιπαρεμβάσεις,σεσυνεργασίαμε τον Έπαρχοκ.Μπιζά γιατηχρηματοδότηση τηςαναστήλωσηςστοΔεσποτικόαπότηνΠεριφέρειακαταθέτονταςπαράλληλαόλεςτιςεγκεκριμένεςμελέτεςαπότοΚ.Α.Σ.στις αρμόδιεςυπηρεσίες,οιδημοσιογραφικέςεπισκέψεις(presstrips)στοναρχαιολογικό χώροστηθεσηΜάντρατουΔεσποτικού,καθώςκαιηζωντανήσύνδεσητουυπεύθυνουαρχαιολόγουκ.ΓιάννουΚουράγιουσεσυνέντευξήτου(στηνεκπομπή“Μένουμε Ελλάδα”)απότοχώροτωνευρημάτων,γιαπρώτηφοράστα χρονικά. Ιδιαίτερηαναφοράπρέπειναγίνει στοθεσμότουcrowdfunding,καθώςμετηδημιουργίαψηφιακήςπλατφόρμαςδωρεώνοΔήμοςμας καθίσταται ομοναδικόςδήμος(leader)στη χώραπουεφαρμόζει κάτιπαρόμοιο.
 
Στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν πρόεδροι των σχολικών επιτροπών κ. Τριαντάφυλλος Ιωάννης στο Δημοτικό και ο κ. Σταθερός Νικόλαος στο γυμνάσιο τα κατάφεραν περίφημα δουλεύοντας αθόρυβα δίνοντας λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα και αντιμετωπίζοντας νέα με επιτυχία. Άλλωστε οι προηγούμενες θητείες του σε θέσεις και συλλόγους σχετικές με τα σχολεία και η εμπειρία τους παρείχαν όλα τα εχέγγυα για την επιτυχία τους.
Είχαμε άριστη συνεργασία και στηρίξαμε τους τοπικούς συλλόγους οι οποίοι τόσο με τις δράσεις τους, όσο και με την εθελοντική προσφορά τους σε θέματα που αφορούν τον Δήμο μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο ειδικά τους πρώτους δύσκολους μήνες. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνω στον Πρόεδρο του συλλόγου Αντίπαρος εν πλω κ. Τάκη Ευσταθιανό την σύζυγο του Σοφία καθώς και την κυρία Τατιάνα Κοντούλη Γραφίστρια η οποία έχει δουλέψει πάρα πολλές ώρες για τον Δήμο. Ευχαριστούμε επίσης και τον Σύλλογο γυναικών Αντιπάρου , τον Σύλλογο Αι Γιάννη Σπηλιώτη και ιδιαίτερα την κ. Πατέλη Ζαχαρώ για την αμέριστη βοήθεια της σε όλες τις εκδηλώσεις και όχι μόνο, τον Εξωραιστικό σύλλογο του Αγ. Γεωργίου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Μαρίνο Κάβουρα και ελπίζουμε στο μέλλον η συνεργασία μας να γίνει ποιο στενή και αποδοτική
Κινητοποιήσαμε τους πολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά σε διάφορα αιτήματα μας για προσφορά είτε παροχής υπηρεσιών είτε παροχή εμπορευμάτων. Αντιμετωπίσαμε έτσι διάφορα μικροπροβλήματα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατον να επιλυθούν. Ενδεικτικά οι δωρεές ήταν περίπου τριάντα. Πρόθεση του Δήμου είναι να διοργανώσει μια τιμητική εκδήλωση ειδικά για αυτούς.
Ουσιαστική ήταν καιηανταπόκρισηΔήμωνστοκάλεσμαμας,όπωςτουΔήμουΠειραιά,όπουμεπρωτοβουλία του δημάρχουκαι φίλουτουνησιούκ. Μώραληπαραχωρήθηκεαπορριμματοφόροόχημαπουβοήθησεσεμεγάλοβαθμό στηνκαθαρήεικόνατουνησιούωςσήμερα,καθώςκαι τουδημάρχουΝάξουκαιΜικρώνΚυκλάδωνκ. Μαργαρίτημετηνπαραχώρησημηχανικού τουδήμουτουγιατησύναψηπρογραμματικήςσύμβασηςσχετικάμετηνπρομήθειαεξοπλισμούμηχανημάτωνανακύκλωσηςκαικομποστοποίησηςτωνΑΣΑτουδήμουμας.
Ήδη,τέλοςείναιδρομολογημένηησύμπραξητωννησιώνΑντιπάρου,Πάρου,Νάξουκαι ΜικρώνΚυκλάδωνμεστόχοτηδιαδημοτικήσυνεργασίακαιαναπτυξη (ΤΑΠΤΟΚ/CLLD).
 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς μου συμβούλους αυτούς που εκλέχθηκαν και αυτούς που δεν εκλέχθηκαν οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του βοηθάει ώστε να γίνουν πράξεις τα οράματά μας και οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
 
Κόντραστιςαντιξοότητεςπουκληροδοτήσαμεαπότηνπρώτηκιόλας μέρατηςανάληψης,μετοαποκεφαλισμένοπροσωπικότουΔήμουσεκαίριεςθέσειςκαιτηνέλλειψηοργάνωσηςσεπολλάπεδία,αλλάκαι σεμιαεποχήπαρακμήςόπουοικεντρικοίπόροιμειώνονται,όπωςκαιηκρατικήμέριμνα γιατηνπορείακαιανάπτυξη τωνδήμων,σεμιαεποχή γενικότερηςκοινωνικοοικονομικήςκρίσηςπουέμμεσακαιάμεσαπλήττεικαιτονπληθυσμότουνησιούμας,πιστεύωπωςκαταφέραμεναπαρουσιάσουμεένααπόλυταθετικόπρόσημο.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΑΡΟΥΠΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
Thursday, 10 December 2015 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ΟΥ 2015

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας
Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2016
Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015
Αποδοχή δωρεάς μελέτης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/12/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1Ο «Σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού»

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση Δέσμευσης και Διάθεση Πίστωσης για τον 2Ο λογαριασμό του υποέργου 
«Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για την Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση ενημέρωσης για το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) στην Παροναξία», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ). Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ψήφισης από τα Δημοτικά Συμβούλια της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου.  

Εκπρόσωποι φορέων από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Δημάρχων Πάρου και Αντιπάρου, κ. Μ. Κωβαίου και κ. Αν. Φαρούπου, και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας της Σύμπραξης, η οποία εργάζεται από τον Αύγουστο 2015 και έχει καταρτίσει την αρχική πρόταση του προγράμματος. Η παρουσίαση αφορούσε επίσης τις κατευθύνσεις της στρατηγικής του προγράμματος και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη διαδημοτική Σύμπραξη. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία των τριών Δήμων της Σύμπραξης ξεκίνησε έγκαιρα, πριν την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Α Λ.Θ.) στα οποία εντάσσεται, ώστε να υπάρχει μεγάλη επάρκεια χρόνου για τη διαβούλευση και την προετοιμασία.

Για την αρτιότερη σχεδίαση και εφαρμογή του προγράμματος και την υλοποίηση άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, προβλέπεται η δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου με μορφή Μη Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η εκδήλωση ήταν η αρχή μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας, κινητοποίησης και συστράτευσης, συστηματικής εργασίας και συμμετοχής από τους πολίτες, τις τοπικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις των νησιών μας για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθησαν στην πρώτη ανοιχτή διαβούλευση και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει στήριξη από τους φορείς και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των περιοχών μας.

 

 Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Αντιπάρου

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 
Οι Δήμοι μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχουν συγκροτήσει Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”.
Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων των Δήμων μας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης.
Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, οι Δήμοι μας οργανώνουν, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης, Ενημερωτική Εκδήλωση - Διαβούλευση με θέμα “Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, στην Παροικία.
Η παρούσα εκδήλωση είναι η πρώτη ενέργεια σε μία μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα εκδήλωση θα είναι χρήσιμη για τη “χαρτογράφηση” από τα ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στήριξης προς επίτευξη των στόχων.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (www.paros.gr) θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση και το πρόγραμμα CLLD 2014-2020, και πρότυπα προτάσεων δημόσιων έργων / παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικών επενδύσεων για συμπλήρωση.
Το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης - Διαβούλευσης επισυνάπτεται στο παρόν.
.
 
Ο Δήμαρχος Πάρου    Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
 
 
Μάρκος Ι. Κωβαίος     Αναστάσιος Φαρούπος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 
Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”
 
 
 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:00
Παροικιά, Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ”
19:00 - 19:15
Προσέλευση / Εγγραφή
19:15 - 19:30
Χαιρετισμοί Δημάρχων & Επάρχου
19:30 - 19:45
Η Στρατηγική των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER):
Στόχοι, Μεθοδολογία, Προϋποθέσεις και Πλεονεκτήματα”
 
Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,
Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός,
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. - Δήμος Πάρου
19:45 - 19:55
Η Αρχική Πρόταση του Τοπικού Προγράμματος της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου: Περιοχή Παρέμβασης, Χαρακτηριστικά Τοπικού Κεφαλαίου και Σύνθεση της Πρότασης”
 
Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,
Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός,
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. - Δήμος Πάρου
19:55 - 20:10
Κατευθύνσεις Σχεδιασμού της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος, και Κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης και του Αιτήματος Χρηματοδότησης: Bήματα, Mέτρα Συντο-νισμού και Xρονοδιάγραμμα”
Εισηγητής: Χάρης Μαρτίνος,
Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικής Ανάπτυξης (LDnet), Σύμβουλος της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)
20:10 - 20:25
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις
20:25 - 20:55
Τοποθετήσεις - Προτάσεις Φορέων & Πολιτών
Συζήτηση
20:55 - 21:00
Συμπεράσματα - Κλείσιμο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
 • ΚΔΕΠΑΠ
 • ΚΠΠΑ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
 • ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΚΕΔΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:
 • Ε.Ε.ΒΙΟ.Ν. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ.Α.Κ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΛΟΓΑΡΑ ΠΑΡΟΥ "Ο ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ "Ο ΓΛΑΥΚΟΣ"
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ "Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ",
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ "Η ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ",
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ "Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ",
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ/ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ/ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 • Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ
 • Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «Α.Λ.Α.Π.»
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΛΟΥ- ΤΣΟΥΚΑΛΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΩΝ
 • ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
 • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ
 • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΟΥ – ΒΟΥΝΙΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ¨
 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΥΑΚΑΣ»
 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 • Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ
 • ΜΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥ
 • ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΥΟΥ «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ»
 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 • ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΡΙΑ» ΛΕΥΚΩΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ» ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΡΗΙΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ «PAWS»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΡYΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
 • ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥ
 • Χ.Ο.Ν. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΙΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΠΛΩ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(αρ. απόφασης 260 /2015)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Η από 24/11/2015 με αριθ. πρωτ. 3249 αίτησή σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

α) Την παραχώρηση στη κ. Κουτσουμάρκου Γεωργία, υπεύθυνη εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Αντιπάρου, της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου Αντιπάρου για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

β) O χώρος θα παραδίδεται καθημερινά καθαρός και έτοιμος προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα αποκατασταθούν όποιες φθορές ή ζημιές προκληθούν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

 

Κοιν. : Κ. ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 1. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΤΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 4. Ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης δήμου Αντιπάρου με το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

 

2.      Σύμπραξη των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου για την Υλοποίηση Αναπτυξιακής Στρατηγικής με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων και Σύσταση Διαδημοτικού Δικτύου

 

3.      Παραλαβή οριστικής μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση "Προφήτης Ηλίας" Αντιπάρου

 

4.      Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Προφήτης Ηλίας” Αντιπάρου»

 

5.      Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών  Δήμου Αντιπάρου για επισκευή  και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κάλυψη λειτουργικών δαπανών σε  εκτέλεση των σχετικών χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών

 

6.      Αποδοχή ποσού 500,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την  προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, και αντίστοιχου ποσού 669,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη  διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (Μάιος 2014)

 

7.      Μετακινήσεις δημάρχου 

 

8.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ

 

9.      Προτάσεις-αιτήματα Τουριστικής Επιτροπής

 

10.  Αίτημα συλλόγου «Αντίπαρος Εν Πλω»

 

11.   Αιτήματα πολιτών

 

12.  Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔημοτικούΣυμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΟΥΠΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 14. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ..258../2015

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την αποχέτευση του Γυμνασίου Αντιπάρου καθώς επίσης και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σήμερα 27/11/2015 για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων έως νεώτερης απόφασης.

Υπενθυμίζουμε ότι βάση κανονισμού των σχολείων και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι χώροι των σχολείων πρέπει να παραμένουν κλειστοί μετά το πέρας των μαθημάτων.

 

 

 

 

Με Τιμή

 

Εσωτερική διανομή

 

1.Χρονολογικό αρχείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν στην Αντίπαρο την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 οι παρακάτω εκδηλώσεις:

 

 • Γενικός σημαιοστολισμός των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

 • Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 29ης Νοεμβρίου 2015.

 

Ώρα 10:40 Αναχώρηση Δημοτικού Λεωφορείου από το λιμάνι προς Άγιο Γεώργιο..

 

Ώρα 11:00 Μετάβαση στο Μνημείο πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Άγιο Γεώργιο.

 

 • Έναρξη τελετής.

 • Επιμνημόσυνη δέηση.

 • Κατάθεση στεφάνων

 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της Εθνικής Αντίστασης.

 • Εθνικός Ύμνος.

 • Λήξη τελετής.

 

Τελετάρχη ορίζουμε την κ. Αθηνά Καλαργύρου, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Πάρος, 25 Νοεμβρίου 2015

 

Αρ. πρωτ.: 17565

 

ΠΡΟΣ:

 1. Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικον

 2. Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου κ. Κ. Μπιζά

 3. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Π. Τζανακόπουλο

 4. Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων Πάρου & Αντιπάρου

 5. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πάρου

 6. Νομικά Πρόσωπα Δήμων Πάρου & Αντιπάρου (όπως πίνακας αποδεκτών)

 7. Συλλόγους και λοιπούς φορείς των Δήμων Πάρου & Αντιπάρου (όπως πίνακας αποδεκτών)

 8. Δημότες και Επιχειρήσεις των Δήμων Πάρου & Αντιπάρου

 9. Νέες και νέους Επαγγελματίες των Δήμων Πάρου & Αντιπάρου

 

 

ΚΟΙΝ:

 1. Έπαρχο Νάξου κ. Ι.Μαργαρίτη

 2. Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Μ. Μαργαρίτη

 3. Αντιδήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Μ. Πολυκρέτη

 

ΘΕΜΑ:

Προγραμματισμός διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) για την

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στην Παροναξία

 

 

Οι Δήμοι μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχουν συγκροτήσει Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων των Δήμων μας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, οι Δήμοι μας οργανώνουν, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης, Ενημερωτική Εκδήλωση - Διαβούλευση με θέμα “Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, στην Παροικία.

Η παρούσα εκδήλωση είναι η πρώτη ενέργεια σε μία μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα εκδήλωση θα είναι χρήσιμη για τη “χαρτογράφηση” από τα ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στήριξης προς επίτευξη των στόχων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (www.paros.gr) θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση και το πρόγραμμα CLLD 2014-2020, και πρότυπα προτάσεων δημόσιων έργων / παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικών επενδύσεων για συμπλήρωση.

Το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης - Διαβούλευσης επισυνάπτεται στο παρόν.

.

 

 

Ο Δήμαρχος Πάρου Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

 

Μάρκος Ι. Κωβαίος Αναστάσιος Φαρούπος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”

 

 

 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:00

Παροικιά, Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ”

19:00 - 19:15

Προσέλευση / Εγγραφή

19:15 - 19:30

Χαιρετισμοί Δημάρχων & Επάρχου

19:30 - 19:45

Η Στρατηγική των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER):

Στόχοι, Μεθοδολογία, Προϋποθέσεις και Πλεονεκτήματα”

 

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,

Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός,

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. - Δήμος Πάρου

19:45 - 19:55

Η Αρχική Πρόταση του Τοπικού Προγράμματος της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου: Περιοχή Παρέμβασης, Χαρακτηριστικά Τοπικού Κεφαλαίου και Σύνθεση της Πρότασης”

 

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,

Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός,

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. - Δήμος Πάρου

19:55 - 20:10

Κατευθύνσεις Σχεδιασμού της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος, και Κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης και του Αιτήματος Χρηματοδότησης: Bήματα, Mέτρα Συντο-νισμού και Xρονοδιάγραμμα”

Εισηγητής: Χάρης Μαρτίνος,

Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικής Ανάπτυξης (LDnet), Σύμβουλος της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)

20:10 - 20:25

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις

20:25 - 20:55

Τοποθετήσεις - Προτάσεις Φορέων & Πολιτών

Συζήτηση

20:55 - 21:00

Συμπεράσματα - Κλείσιμο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

 • ΚΔΕΠΑΠ

 • ΚΠΠΑ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

 • ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

 • ΚΕΔΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

 • Ε.Ε.ΒΙΟ.Ν. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ

 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ.Α.Κ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΛΟΓΑΡΑ ΠΑΡΟΥ "Ο ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ "Ο ΓΛΑΥΚΟΣ"

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ "Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ",

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ "Η ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ",

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ "Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ",

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ/ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ/ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 • Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ

 • Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ

 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «Α.Λ.Α.Π.»

 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΛΟΥ- ΤΣΟΥΚΑΛΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΩΝ

 • ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

 • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ

 • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΟΥ – ΒΟΥΝΙΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ¨

 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΟΥ

 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΥΑΚΑΣ»

 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ

 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 • Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ

 • ΜΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥ

 • ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΥΟΥ «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ»

 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 • ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΡΙΑ» ΛΕΥΚΩΝ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ» ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΡΗΙΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ «PAWS»

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΡYΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ

 • ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥ

 • Χ.Ο.Ν. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΙΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΠΛΩ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 • ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16/11/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ΟΈγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης υπερωριακής

 

απασχόλησης.

 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης

 

προσωπικού.

 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη εξόφληση της 2ης και

 

Τελικής εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου : «Περιβαλλοντική

 

Μελέτη για την εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωση απορριμμάτων

 

(ΣΜΑ) Αντιπάρου» αναδόχου Βασίλειος Λεκαδίτης.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εκλογική αποζημίωση

 

των υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή

 

των Βουλετικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ΟΚαθορισμός τιμών συντελεστή Τ.Α.Π. και Ζωνών περιοχών Δήμου

 

Αντιπάρου».

 

ΘΕΜΑ 6οΚαθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2016.

 

ΘΕΜΑ 7ΟΚαθορισμός τιμών για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων .

 

ΘΕΜΑ 8Ο Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

 

ΘΕΜΑ 9Ο Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997

 

ΘΕΜΑ 10ΟΚαθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας για το έτος 2016

 

ΘΕΜΑ 11Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης για το έτος 2016

 

ΘΕΜΑ 12Ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για

 

το έτος 2016.

 

ΘΕΜΑ 13Ο Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού

 

Νεκροταφείου

 

ΘΕΜΑ 14Ο Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 10 November 2015 00:00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους πολίτες που αφήνουν σακούλες με σκουπίδια, στον πεζόδρομο του οικισμού ότι τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί κάδοι στο νησί είναι τα παρακάτω:

 

1. Πλησίον ναού Αγ. Αναργύρων στο λιμάνι, απέναντι από την επιχείρηση κ. Σταθερού

2. Στροφή εξόδου περιφερειακού προς τα δεξιά στο ύψος της 2ης Ψαραλυκής, συνέχεια οδού πλησίον επιχείρησης «Κάστρο» και, στη συνέχεια, στη νότια είσοδο του οικισμού

3. Πάρκινγκ Α’ Ψαραλυκής

4. Θέση «Βουναλάκι» πλησίον ναού Αγ. Νικολάου του «Φτωχού»

5. Τέλος παραλιακής οδού στη στροφή προς Κάμπινγκ, απέναντι από το σημείο δημοτικού πάρκινγκ δωρεάς κ. Χρυσούλας Ρούσσου και στην παράλληλη οδό ανατολικά, πλησίον οικίας Κασσαλιά

6. Πλησίον επιχείρησης “Lilly’σ Island” – (ΝΤΕΡΕΚ)

7. Στροφή για Μπουτάρι πλησίον ναού ΑΓ. Σπυρίδωνα

8. Θέση «παλιά Σφαγεία» και Νεκροταφείο

9. Παραλία Σιφνέικου

 

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία (άρθρο 7§5).

100,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

 

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο.

150,00 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

 

 

 

Αντίπαρος,05 /11/2015

 

 

 

Αρ. πρωτ.: 3053

 

 

 

download: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

 

ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (MIS: 389629)

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Aπευθείας ανάθεση εργολαβίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12.651,91 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», με την υπ' αριθμ. 4794/16-11-2012 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

έως την 21/12/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

έως και 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αντιπάρου

Ταχ. δ/νση: Τ.Κ. 84007, Αντίπαρος

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Αντιπάρου έχοντας υπόψη:

 

 

 

 1. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

 2. Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεύχος Α', “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”.

 3. Το Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις”.

 4. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010), περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

 5. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών

 6. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»

 7. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

 8. Την αριθμ. 4794/16-11-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Προφήτης Ηλίας” και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» με κωδικό MIS 389629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη”

 9. Την αριθμ. 68/04-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου

 

 

 

 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου» προϋπολογισμού 12.651,91 € (με ΦΠΑ).Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 10.906,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα αναλυτικά τεύχη της πρόσκλησης (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, Τ.Κ. 84007, Αντίπαρος, μέχρι τις 09/11/2015.

 

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2284061570, FAX επικοινωνίας 2284061218, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παλαιολόγου Άννα.

 

 

 

Στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης γίνονται δεκτοί:

 

 

 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

7.879,85

Α1 και άνω

Α1 και άνω

 

 

 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχή με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

 

 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ιδία κατηγορία) και υπό τον όρο ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

 

 

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 

 

 

 

 

Οι πρόσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:

 

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 

β. «ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

 

γ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».

 

ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail).

 

Το περιεχόμενο της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

 

- το χρόνο ισχύος της προσφοράς (κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες)

 

- την καθαρή αξία και την αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 

- Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω

 

- Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) ότι: α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα προκήρυξη β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής

  

- Πληρεξούσιο, για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τ.Κ. 84007, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

 

Υπ’ όψη ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΑΡΟΥΠΟΥ

 

Τηλέφωνο & FAX: 2284061573,2284061218, e-mail: info@antiparos.gr.

  

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, έως 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποστολής, είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

  

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 11/11/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

 

 

 

Για την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α) Η συνολική καθαρή τιµή (χωρίς Φ.Π.Α) θα λαµβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών.

 

β.) Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση της επιτροπής ανάθεσης η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εγγράφως.

 

γ.) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, το αργότερο σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας

 

- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας

 

- Νοµιµοποιητικά έγγραφα

 

- Επικυρωµένο καταστατικό του νοµικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νοµικά πρόσωπα)

 

ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Η Επιτροπή Ανάθεσης του Δήμου Αντιπάρου (υπ’ αριθ. Αποφ.16/20-02-2015) µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.

 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

 

 

 

Χρόνος εκτέλεσης του έργου: τριάντα (30) ημέρες.

 

 

 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ

 

e- ΚΔΒΜ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης 
Κουτσομάρκου Γεωργία
Τηλ επικ: 6979775778
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
ΘΕΜΑ 1Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου και έγκριση τεχνικής
περιγραφής.
 
ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση σχολικών
κτιρίων κατανομή 2014.
 
ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη εξόφληση του 3ου
λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή επικινδύνων ελαττωματικών
εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ‘Περιφερειακή οδός Αντιπάρου’ του
έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου»
 
ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση
υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη της απογραφής έναρξης
σύμφωνα με τη διπλογραφική Λογιστική μέθοδο».
 
ΘΕΜΑ 5Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση παραβόλου
υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκδοση άδειας Εγκατάστασης και
λειτουργίας μονάδας Αφαλάτωσης.
ΘΕΜΑ 6Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Βεβαιωμένων
Οφειλών για τη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45ν.4172/130)
ΘΕΜΑ 7Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης ως συμπληρωματική πράξη της
υπ΄αριθ 44Α με θέμα: «Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανανέωση της
σύμβασης για τη μεταφορά οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου με την
Κοινοπραξία ferry- boat.» μετά από αναμόρφωση.
 
ΘΕΜΑ 8Ο Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους
2015».
ΘΕΜΑ 9Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων
έργου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και έγκριση Τεχνικής
Περιγραφής.
ΘΕΜΑ 10Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και
Υλοποίησης πλατφόρμας crowdfunding για το Δήμο Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 10Ο Συμπληρωματική απόφαση της υπ άριθμ. 9/9-3-2015 για την έγκριση και
διάθεση πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου και το Δημοτικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη

για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα του Δήμου μας για την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την διενέργεια

ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου (7) “Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των ΑΣΑ του

Δήμου Αντιπάρου”

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Πολυκρέτη , τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Νάξου 
κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλη για την πολύτιμη βοήθεια τους , καθώς και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ομόφωνη απόφαση τους

 

Εκ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Friday, 30 October 2015 00:00

Αναβολή εκδήλωσης

Το δημοτικό λεωφορείο αύριο δεν θα εκτελέσει δρομολόγια λόγω επισκευής του συστήματος πέδησης (φρένων).

 

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

 

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων και Ιδιωτικών καταστημάτων, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων από της 08:00 ώρα το πρωί της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

 

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

 

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

 

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

 

Ώρα 07:30

 

Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας.

 

Ώρα 10:00

 

Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, μετά το πέρας της δοξολογίας θα απευθύνει χαιρετισμό ο δήμαρχος Αντιπάρου κ. Φαρούπος Δ. Αναστάσιος και θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας η διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου κ. Κονταράτου Μαρία.

 

Ώρα 11:00

 

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο των πεσόντων.

 

Ώρα 11:30

 

Παρέλαση μαθητριών και μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κεντρικό πεζόδρομο μέχρι την κεντρική πλατεία.

 

 

 

Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσουν

 

α) Βράβευση εισακτέων το έτος 2015 στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

β) Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Δήμου στην  κεντρική πλατεία.

 

Υπεύθυνοι τελετής ορίζονται η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου κ. Κονταράτου Μαρία και η χοροδιδάσκαλος του Δήμου κ. Νίκα Κατερίνα.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

 

3. Κ.Ε.Δ.Α.

 

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

5. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

8. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Τ.Λ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Τ.Λ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

14. Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ

 

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

 

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΠΛΩ (ΧΡΗΜΑΤΑ ή ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ)

 

17. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

 

 

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015, οι Δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Εμ. Μαργαρίτης, Πάρου κ. Μ. Κωβαίος, και Αντιπάρου κ. Αν. Φαρούπος, συναντήθηκαν και συζήτησαν τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας των τριών δήμων στο επίπεδο της αναπτυξιακής στρατηγικής με στοχευμένα έργα και δράσεις, καθώς και τους τρόπους και τα μέσα υλοποίησής της.

Οι τρεις Δήμαρχοι εξέτασαν καταρχήν τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής πρότασης που εκπόνησε η άτυπη Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με στελέχη των τριών δήμων τον Αύγουστο 2015, η οποία:

κατέγραψε και ανέλυσε τα στοιχεία του τοπικού κεφαλαίου (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον / απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, και κοινωνικό περιβάλλον), 
διαπίστωσε ότι η περιοχή παρέμβασης (Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος και Μικρές Κυκλάδες) δημιουργεί την απαιτούμενη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας “κρίσιμη μάζα”, και διαθέτει επαρκή “συνεκτικότητα” από φυσική, κοινωνική και οικονομική άποψη για τη συγκρότηση σύμπραξης, η οποία εμπεδώνει το αίσθημα της τοπικής ταυτότητας, των κοινών αναγκών και προσδοκιών, και παρέχει τη δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής των κοινοτήτων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, και
συνέθεσε μία αρχική πρόταση (περίγραμμα αναπτυξιακής στρατηγικής με ενδεικτικά μέτρα και προσδοκώμενα  αποτελέσματα), την οποία κατέθεσε και παρουσίασε στους τρεις Δημάρχους σε συναντήσεις εργασίας στο Δημαρχείο Πάρου στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2015.

Η πρόταση της Ομάδα Εργασίας αφορά τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης και πολυτομεακής αναπτυξιακής στρατηγικής, με προσέγγιση τύπου LEADER, η οποία στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ / CLLD)”.

Για την προετοιμασία και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, καθώς και την εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης προβλέπεται η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της σύμπραξης με συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (Ε.Δ.Ε.Τ.).

Η μεθοδολογία ΤΑΠΤΟΚ / CLLD υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τη δυναμική, με βασικές προϋποθέσεις:

την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, και τη διεξαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κοινοτήτων,
τη δημιουργία τοπικής δομής, της Ομάδας Τοπικής Δράσης, η οποία θα προσδιορίσει και θα υλοποιήσει τη στρατηγική και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων,
τη χρήση καινοτόμων δράσεων,
τη δικτύωση και συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων στην περιοχή παρέμβασης.

Ο θεματικός στόχος, ο οποίος προκρίνεται στην παρούσα φάση ως βασική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και η Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων, και τα προτεινόμενα μέτρα χωρικής ανάπτυξης θα τεθούν υπόψη της τοπικής δομής σύμπραξης προς αξιολόγηση και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης.

Για την εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η Ομάδα Εργασίας προτείνει τη δημιουργία  μίας νέας διαδημοτικής νομικής οντότητας, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010. Το νέο νομικό πρόσωπο θα υποστηρίζει ευρύτερους αναπτυξιακούς τοπικούς στόχους με αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών πόρων, όπως:

• την αντιμετώπιση των διαδημοτικών προβλημάτων της περιοχής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης,
• την προώθηση και διεύρυνση της διαδημοτικής συνεργασίας,
• τη δημιουργία συνεκτικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής,
• την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης -σε τοπικό επίπεδο- και την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
• την από κοινού συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και νησιών, κλπ.

 

Οι Δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, και Αντιπάρου, συμφωνούν και ανακοινώνουν στην τοπική κοινωνία την ανάληψη της κοινής πρωτοβουλίας που θα αφορά:

τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, με άμεσο στόχο την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη χρηματοδότηση από  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ.), και
τη σύσταση διαδημοτικού δικτύου (με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), η οποία θα εκπροσωπεί τους τοπικούς 
εταίρους σε σχέση με την προαναφερθείσα σύμπραξη, αλλά θα διαθέτει και τη διαχειριστική ικανότητα ωρίμανσης και υλοποίησης και άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που κατά περίπτωση θα συνάπτονται.

Τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων στα οποία θα κατατεθεί άμεσα η σχετική εισήγηση, καλούνται να εγκρίνουν  και υποστηρίξουν την κοινή πρωτοβουλία και τις ενέργειες για την υλοποίησή της.

 

 

 

 

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Aνανέωση σύμβασης με ΔήμοςΝΕΤ

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών

Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Λιμενικής

Ζώνης καθώς και Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λιμανιών Αντιπάρου» μεταξύ

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και του Δήμου Αντιπάρου

3. Έγκριση εισφοράς των ετών 2013-2014 στο Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων

Πάρου

4. Αποδοχή εισήγησης του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 100299/3754/19-08-2015 ένσταση του

αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου» κ.

Ιωάννη Αργυρίου κατά της υπ’ αρ. 66414/2452/27-07-2015 απόφασης της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του

έργου

5. Ενημέρωση και λήψης απόφασης σχετικά με τις εξώδικες διαμαρτυρίες

πολιτών προς το Δήμο Αντιπάρου, που αφορούν τη διάνοιξη δρόμου στην

περιοχή Σταυρός, πλησίον της ιδιοκτησίας “Oreo Spiti”

2 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  Τηλ: 2284061570 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Ενημέρωση και λήψης απόφασης σχετικά με τις εξώδικες διαμαρτυρίες κ.

Βλαντούση Ι. προς το Δήμο Αντιπάρου σχετικά με ζητήματα που αφορούν χώρο

πλησίον της οικίας του στη θέση Παναγιά

7. Αίτημα του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κυδωνιέως Δημητρίου, εφημερίου της

Ενορίας Αντιπάρου

8. Αποδοχή προσφοράς της «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» για δωρεάν παροχή της

επιπλέον εργασίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013

9. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ειδικής επιστημονικής

επιτροπής, κατ’ εφαρμογή του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’) «για τα δεσποζόμενα και

τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την

εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

10. Έγκριση απολογισμού Τουριστικής Επιτροπής για το έτος 2015 και

προγραμματισμός δράσεων

11. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Τουριστικής Επιτροπής

12. Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσηςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/10/2015  , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1ΟΚατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών με τίτλο

                «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

                χρήσεων 2011,2012, την προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής 

                υπηρεσίας για την εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής και την           

                φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου» 

 

ΘΕΜΑ 2Ο Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εισφορά 

                 προς τον Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων Πάρου για το υπόλοιπο του έτους 

                 2014.

 

ΘΕΜΑ 3Ο  Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συλλογής και   

                  μεταφοράς στερεών αποβλήτων έτους 2014

 

ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια μαρμάρων για 

                 την πεζοδρόμηση και αποκατάσταση του κεντρικού εμπορικού δρόμου.

 

ΘΕΜΑ 5Ο Ανάκληση της υπ΄αριθμό 50//04-08-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με                    

                θέμα: « Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την 

                συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων ύδρευσης και σύνδεσης νέων      

                παροχών και υδρομετρητών».

ΘΕΜΑ 6Ο Ανάκληση της υπ΄αριθμό 51/04-08-2015Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 

                 θέμα: «Έγκριση δέσμευσης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την   

                  ηλεκτρολογική συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου 

                 Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 7Ο Έγκριση τεχνικής περιγραφής, έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης  

               για την παροχής υπηρεσίας για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων  

               ύδρευσης και σύνδεσης νέων παροχών και υδρομετρητών»

 

ΘΕΜΑ 8Ο Έγκριση τεχνικής περιγραφής , έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης 

                   για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική συντήρηση των 

                μόνιμων  εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 9Ο«Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση των 

                 ασφαλίστρων του Δημοτικού Λεωφορείου»

ΘΕΜΑ 10Ο «Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 

                 2015».

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος 

 

 

 

Η Αντίπαρος περιλαμβάνεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές παρακαλούμε όπως κατεβάσετε τα
Δικαιολογητικά και τις Aιτήσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.dropbox.com/sh/qyzoz8a4qxpvuvg/AAAUJvqHilqNXWTPwXwrWY2qa?dl=0

Θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών».
Σχετ. : α) Η με Α.Π. 2/71338/0026/22-07-2013 (ΦΕΚ 1911/Β/0
6-08-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπλ. Οικονομικών & Πρόνοιας.
β) Το με Α.Π. 2/111270/0026/11-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓΟ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία μας πρόκειται να προχωρήσει και φέτος, για το οικονομικό έτος 2015, στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.apdaigaiou.gov.gr ή στο τηλέφωνο 22813 60234 (κα Σταυρούλα Βασιλοπούλου).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρ
εσία μας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης Ν.Κυκλάδων.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και για την καλ
ύτερη εξυπηρέτησή τους, οι αιτήσεις με τα απαιτούμε
να δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ, τα οποία στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας.


Με Εντολή Γ.Γ.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Μαργαρίτα Σταχτά

*Η ανασκαφή και η αναστήλωση του ιερού του Απόλλωνα στο Δεσποτικό*

Την Παρασκευή 9/10 στις 7 στην αίθουσα καλουδα ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος και η επιστημονική ομάδα της ανασκαφής θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στο ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό και τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών αναστήλωσης του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου του ιερού.

Friday, 02 October 2015 00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει στους πολίτες ότι από σήμερα 02/10/2015 το δημοτικό λεωφορείο θα εκτελεί δρομολόγια μόνο για να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης των μαθητών  των σχολείων του Δήμου

 

 

 

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου θέτει σε δημόσια διαβούλευση απο σημερα -και για τις επόμενες 30 τουλαχιστον ημέρες- το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2016 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους συλλόγων και τοπικών φορεων, πολίτες αλλα και φίλους του νησιού) όπως καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου να υπάρχει ένα νεο μοντέλο διακυβέρνησης στο δημο μας, όπου η επικονωνια πολιτών και Δημου θα μπορει να εμπνευστεί ιδέες και να καθορίσει στόχους για το κοινό μας μελλον.

Ο σύνδεσμος για να αναγνώσετε το τεχνικό προγραμμα του 2015 ειναι εδω


Καλο θα ειναι να το έχετε υποψιν σας πριν καταθέσετε τις προτάσεις σας.

Εκ του Δημου

 

 

Wednesday, 16 September 2015 00:00

Ευχαριστήριο Δημάρχου

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κοΠαράσχη Νικόλαο διότι πρόσφερε τα χρώματα για το βάψιμο των σχολείων του Δήμου μας.

 

Η εθελοντική αυτή προσφορά είναι πολύ σημαντική στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε, και παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο μας.

 

 

Με τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 
 
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 
 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 47/4-8-15 για έγκριση 
 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 
2. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 55/4-8-2015 με θέμα 
 
«Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου  Επέκταση ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού 
 
στην περιοχή “Κουβαρέϊκα” και έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την  
 
κατασκευή του»
 
3. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 49/4-8-2015 με θέμα 
 
«σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού των μονίμων εγκαταστάσεων ύδρευσης 
 
του δήμου Αντιπάρου στην περιοχή Σωρός» 
 
4. Αποδοχή ενοικίων Ιατρείου Αντιπάρου από 01/7/2014 έως 31/12/2014
 
5. Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την 52490/15 απόφαση του Υπ. 
 
Εσωτερικών  για «την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την 
 
αντιμετώπιση εκτάκτων εκλογικών αναγκών κατα την προπαρασκευή και 
 
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογων 2015 της 25ης Ιανουαρίου» και 
 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού
 
6. Αίτημα Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου κατόπιν αυτοψίας σχετικά με την 
 
ασφαλή τοποθέτηση στάσεων του Δημοτικού Λεωφορείου 
 
7. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
 
«Ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων Μπάσκετ-Βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου 
 
και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»
 
8. Αίτημα προς Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου για απομάκρυνση ξύλινης 
 
κατασκευής στο χώρο των ferry boat και προγραμματισμό αδειοδότησης για τη 
 
δημιουργία ενός σύγχρονου ξύλινου και λειτουργικού στεγάστρου αναμονής 
 
επιβατών
 
9. Ψήφισμα σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο διακοπής του προγράμματος 
 
παρέμβασης στον παιδιατρικό πληθυσμό «Θεραπεία Ίσον Ελπίδα»
 
10. Συζήτηση και  λήψη αποφάσεων για ζητήματα κυνηγιού και αίτημα προς τοπικό 
 
Κυνηγετικό Σύλλογο
 
11. Αποδοχή πρωτοκόλλου παραλαβής χειρογράφων ζυγολογίων από την εταιρεία 
 
«Ανοδική»
 
12. Λοιπά αιτήματα πολιτών 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Σωτήριος Σκούρτης
Thursday, 10 September 2015 00:00

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ΟΥ 2015

 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Η Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου 

 

ανακοινώνει την αναζήτηση κατάλληλου κτιρίου εντός 

 

του κεντρικού πεζοδρόμου, τουλάχιστον 130-150τμ για 

 

τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου της Αντιπάρου

 

ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

 Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας για την προσπάθειά τους και τη θέλησή τους να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Συγχαίρω όλα τα παιδιά για τη δύναμη που επέδειξαν, τη μεθοδικότητα και την προσήλωση στον στόχο τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. 
Σε όσους πέτυχαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τους εύχομαι να έχουν μια εποικοδομητική και δημιουργική φοιτητική διαδρομή και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά που τους οδήγησε ως εδώ. Η επιτυχία αυτή επιβραβεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συστηματική δουλειά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου μας και των παιδιών μας, δικαιώνοντας τους κόπους, τις αγωνίες και τις θυσίες των οικογενειών τους. 
Επίσης, σε όσους δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στους επόμενους στόχους τους και να τους διαβεβαιώσω ότι η ζωή είναι γεμάτη εναλλακτικές επιλογές και ευκαιρίες. 
Καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία».

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
Αναστάσιος Φαρούπος

Wednesday, 26 August 2015 00:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή διαδικτυακά κείμενα αλλά και αναδημοσιεύσεις στον τύπο σχετικά με ολιγωρία στην εκκίνηση των διαδικασιών για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) και κίνδυνο ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης ύδατος και γενικότερα των φυσικών πόρων του νησιού μας οφείλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Τα έργα του βιολογικού και της αποχέτευσης, καθώς και της αφαλάτωσης, βρίσκονται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας τους από τις αναδόχους εταιρείες, προτού παραδοθούν στη διάθεση του Δήμου. Η απρόσκοπτη συνέχιση και αποπεράτωση των έργων και η προετοιμασία για την παραλαβή τους αποτέλεσαν προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η αποψίλωση του δυναμικού του Δήμου λίγο πριν αναλάβει η νέα δημοτική αρχή, και συγκεκριμένα η αποστέρηση της τεχνικής και της οικονομικής υπηρεσίας. Παράλληλα, κι ενώ η οικονομική υπηρεσία του Δήμου υπολειτουργεί μέχρι σήμερα, η ανάγκη για εξορθολογισμό και “νοικοκύρεμα” των εισπρακτικών τελών του δήμου, που δεν εμφάνιζε -μεταξύ άλλων- εισπραχθέντα τέλη ύδρευσης, αποτέλεσε εξίσου αναγκαία προτεραιότητα, προκειμένου ο Δήμος να εμφανίσει έσοδα που θα ενισχύσουν τα ανταποδοτικά τέλη.

Είναι φανερό και στον πλέον αδαή με τα κοινά ότι η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσε παρά να καταδικαστεί σε ελλειμματικό ισολογισμό για όλο αυτό το διάστημα, καθώς τα έξοδα λειτουργίας της σύμφωνα με την κατατεθειμένη μελέτη βιωσιμότητας, θα υπερέβαιναν πολλαπλά τα προβλεπόμενα έσοδα από τη διαχείριση του νερού.

Η ψήφιση για σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πριν δύο χρόνια, εκτός χρόνου και πραγματικότητας συνυπολογίζοντας το χρονοδιάγραμμα και το χρόνο παράδοσης των έργων, εξυπηρετούσε μόνο μικροπολιτικούς, ψηφοθηρικούς και ρουσφετολογικούς σκοπούς, πάντως σε καμία περίπτωση δεν απεμπολεί το δικαίωμα του Δήμου για την ενεργοποίηση της ανά πάσα στιγμή.
Βεβαιώνουμε τους πολίτες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Δήμος Αντιπάρου θα προβεί στις αναγκαίες ενημερώσεις για τα έργα στο χρόνο της παραλαβής τους, καθώς και σε αναλυτική παρουσίαση της ένταξης του έργου στο Horizon 2020. Ο κόσμος ας αρκεστεί στην προεκλογική υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε, ολοκληρώσουμε και αναδείξουμε τα έργα που ξεκίνησαν πριν εννέα χρόνια.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι υπό σκέψη, καθώς και άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Η Αντίπαρος δεν είναι ο πρώτος Δήμος που δεν διαθέτει Δ.Ε.Υ.Α.Α., αλλά ούτε και ο τελευταίος στον οποίο κινδυνολόγοι λαϊκιστές διασπείρουν φήμες και καινά δαιμόνια με τη μέθοδο του copy paste άλλων διαδικτυακών κειμένων και την αυτοέπαρση του ανεξάρτητου και επί παντός επιστητού τρολ. Οπωσδήποτε πάντως στη σκέψη του Δήμου δεν είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, και πάντως όχι μέσω του δημοτικού συμβουλίου. Είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση ύδατος και άλλων φυσικών πόρων, αυτό δεν θα γίνει με ευθύνη των Δήμων, αλλά με συνολική μνημονιακή επιταγή ιδιωτικοποίησης τους, είτε υπάρχει Δημοτική Επιχείρηση είτε όχι. Προς το παρόν σενάρια σχετικά με την περίφημη ΕΥΔΑΠ Νήσων είναι μόνο στη θεωρία, ενώ είναι ενδεικτικό ότι το πρόβλημα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ελέγχου ως σήμερα αφορά κυρίως μικρά νησιά που υδροδοτούνται με υδροφόρες.

Καλό είναι για τέτοια ζητήματα να είμαστε όλοι πολύ φειδωλοί στα λόγια, ιδιαίτερα δε σε αυτά που αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων και ψευδών κινδύνων.

Εκ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά από επίσημες επαφές με τη διοίκηση του
ΕΚΑΒ κατέστη δυνατή η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου ασθενοφόρου που διέθετε ο Δήμος με ένα
νεώτερο, άρτια εξοπλισμένο και σε άριστη κατάσταση ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Οι λογαριασμοί νερού θα παραλαμβάνονται απο το Δήμο 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 έως 12:00 και θα εξοφλούνται στην εθνική τράπεζα.

Friday, 14 August 2015 00:00

Απολογισμός 2015