Ομιλίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου στο πλαίσιο δράσης του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Κινητές Ιατρικές Μονάδες.

Read 481 times Last modified on Friday, 01 November 2019 10:00