Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 05/12/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :     Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο ″Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου (χρήση 2017-2018).

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών υλικών, για τη μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου.

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια  υλικών, για το βιολογικό καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

Διαβάστηκε 2246 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 12:40
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.