ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.  Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2021

2.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου για την Πράξη «Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου» 

3.  Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

Διαβάστηκε 673 φορές Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 12:10
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.