ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 30η του μηνός Ιανουαρίουτου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Ορισμός Διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2020 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016

2.      Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου στις επιτροπές για το έτος 2020, που έχουν ως έργο τους τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 2 της αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.(Φ.Ε.Κ. Β΄ 444/26-4-99)  και στο άρθρο 2 παρ. 6 της αριθ. 8220/131/14/14 (Φ.Ε.Κ. 1651 Β/2014)

3.      Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Πάρου ως πολυσύχναστων (Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/04-04-2018)

4.      Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ( Ν. 2881/2001, ΦΕΚ Α΄ 16/06-02-2001)

5.      Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής χαρακτηρισμού οχημάτων και γνωμοδότησης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων

6.      Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας εκσκαφών για άρση καλωδιακών βλαβών μετά από αίτημα του ΟΤΕ

7.      Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης καμπίνας στην περιοχή ΓλυφάΑντιπάρου μετά από αίτημα του ΟΤΕ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

Διαβάστηκε 1375 φορές Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 16:40
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.