Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Κυριακή 30/10/2011 και ώρα 11.30 π.μ στην αίθουσα Καλουδά .

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Ημερ. 25/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ.Πρωτ: .4415
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Κυριακή  30/10/2011 και ώρα 11.30 π.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1374/2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1375/2011  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του κ. Καραγιαννιώτη Χρήστου.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Διαβάστηκε 2785 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 15:09
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.