Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 23/08/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 19/08/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 3663
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007       
 
                                                       
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την  Τρίτη 23/08/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.
 
  1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για τη διερεύνηση λύσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και έναρξη διαδικασιών σύστασης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου.                                                                                                                      
  2. Σύσταση επιτροπής και ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών , σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010.
 
  1. Αιτήματα κατοίκων για επέκταση κοινόχρηστου φωτισμού.
 
  1. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου.
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Διαβάστηκε 2807 φορές Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011 22:52
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.