Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αντίπαρος 10 Οκτωβρίου 2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                        Αριθ’ Πρωτ: 4287

                                                                                           

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (άρθρο 70§1 ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 2ο:  

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Κ.Ε.Δ.Α.)

ΘΕΜΑ 3ο :

Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων.

ΘΕΜΑ 4ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού μισθωμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 5ο :   

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού -  Τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου» του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 6ο :    

Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Π2/2013)»

ΘΕΜΑ 7ο :   

ΈΠρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)γκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος της προμήθειας «Προμήθεια δομικών υλικών (Π2/2014)», η οποία είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «Κοντογιώργης ΑΕ».

ΘΕΜΑ 8ο :   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα προμήθεια υλικών εργοταξιακής σήμανσης λόγω επικείμενου κινδύνου.

ΘΕΜΑ 9ο :   

Καθορισμός παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από Δημοτικούς Υπαλλήλους

ΘΕΜΑ 10ο :   

Συγκρότηση επιτροπών μετά από κλήρωση.

ΘΕΜΑ 11ο :   

Αίτημα ΚΑΡΑΤΖΑ Γεωργίου του Χρήστου για παροχή υδροδότησης.

ΘΕΜΑ 12ο :   

Αποδοχή ενοικίων Ιατρείου Αντιπάρου από 01/10/2013 – 30/06/2014

ΘΕΜΑ 13ο :   

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το τέλος χρήσης ελικοδρομίου.

ΘΕΜΑ 14ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου.

ΘΕΜΑ 15ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού δικαιολογητικών και τέλους για τη διενέργεια πολιτικών γάμων.

ΘΕΜΑ 16ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών συντελεστή ΤΑΠ και ζωνών περιοχών Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 17ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2015.

ΘΕΜΑ 18ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών  κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.

ΘΕΜΑ 19ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ 20ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 22ο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση λειτουργίας υφιστάμενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλάργυρου στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήρης Σκούρτης

 

Διαβάστηκε 2834 φορές
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.