Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 06-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά.

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Ημερ. 02-06-2014

   ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                Αρ. Πρωτ:2126

      Τ.Κ 84007

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 06-06-2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 μ.μ  στην αίθουσα  Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.Ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου 2014.

4.Επί αιτήματος της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου για παραχώρηση χρήσης δημοτικού λεωφορείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 2481 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 06:23
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.