Konstantinos Roussos

Konstantinos Roussos

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 20ήτου μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α' κατανομή έτους 2015)

2.      Προέγκριση για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

3.      Γνωμοδότηση για την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τη θερινή περίοδο

4.      Αίτηση εποχικότητας επιχειρήσεως κ.Πατέλη Μαριγούλας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν429/76

5.      Λήψη απόφασης για αποζημίωση εξόδων μετακινήσεων κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαΐου 2014 κ. Χανιώτη Ευθυμίου

6.      Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Αντιπάρου σε συνεργασία με την εταιρεία "Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ" και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης

7.      Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διαρκείας δύο (2) μηνών

8.      Ψήφιση επιτροπών μετά από κλήρωση

9.      Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής, αρμόδιας για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΛΧ ΠΑΡΟΥ

10.   Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής, αρμόδιας για θέματα άδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, χαρακτηρισμών παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, πρόσληψη ναυαγοσωστών, κ.ά., στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΛΧ ΠΑΡΟΥ

11.    Αίτημα δημοτικού συμβούλου κ. Φαρούπου Βασιλείου για δημιουργία επιτροπής στο Δήμο

12.   Αίτημα δημοτικού συμβούλου κ. Φαρούπου Βασιλείου για αγορά περιπολικού οχήματος και δωρεά του στον Αστυνομικό Σταθμό Αντιπάρου και ενδεχόμενη δημιουργία σχετικής επιτροπής
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Thursday, 12 February 2015 00:00

Ευχαριστήριο σε Ιατρούς

Αντίπαρος10/02/2015            Αρ.Πρωτ.… Δ.Υ. /2015

Ευχαριστήριο

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου και το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου, ευχαριστούν θερμά τους Ιατρούς

κο ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΚΛΗ

κοΚΑΝΤΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

κο  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

κο  ΠΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

κο  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

για τις ωτορινολαρυγγολογικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις, που διενήργησαν αφιλοκερδώς το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σε πάνω από 200 συμπολίτες μας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Νομικό για την ανάληψη της πρωτοβουλίας.

Ευχόμαστε να έχει συνέχεια αυτή η σημαντική προσφορά και η ανιδιοτελής πρωτοβουλία, καθώς και να βρει και άλλους μιμητές.

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

Αντίπαρος 26/01/2015                                         Αριθ. Πρωτ: 175

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/01/2015  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο :

Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α’) και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/97612/0026/22-12-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ 2ο :  

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου δια το Δ’ τρίμηνο του 2014»

ΘΕΜΑ 3ο :  

Λήψη απόφασης για σύμβαση εργασίας με την εταιρεία Ε. ΠΑΤΕΛΗ-Μ.ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. για τα Οχήματα Τέλους  Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

ΘΕΜΑ 4Ο :

Λήψη απόφασης για δήλωση συνεργασίας του Δήμου Αντιπάρου με τον φορέα Ε.Κ.Ε.Φ.Ε – Δημόκριτος, για την εκτέλεση του έργου:GR02-Ολοκληρωμένη Διαχείριση θαλάσσιων  και  Εσωτερικών Υδάτων Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος

Αντίπαρος 27/01/2015                                                    Αρ. Πρωτ. 01

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 1. Ορισμός νέου πρακτικογράφου
 2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού ερασιτεχνικής ομάδας βόλεϊ Αντιπάρου
 3. Οργάνωση αποκριάτικης γιορτής για τα παιδιά
 4. Οργάνωση τουριστικών εκθέσεων (Στοκχόλμη, Μιλάνο)
 5. Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων οικ. έτους 2014
 6. Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Α.
 7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Άγονη Γραμμή – Γόνιμη
 8. Μεταφορά των γραφείων της Κ.Ε.Δ.Α στο κτίριο του Κάστρου
 9. Προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας ΙΝG
 10. Συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Α. στο πρόγραμμα ‘ΕΛΠΙΔΑ’
 11. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

          ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 16ητου μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Συμπληρωματική απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 101175/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο :  

Συμπληρωματική απόφαση για την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015

 

Ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Αντίπαρος 24 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 4992

   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

    Αντίπαρος 24/12/2014                                  Αριθ. Πρωτ: 4991

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/12/2014  , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο :

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο :  

Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

Αντίπαρος 12 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 4882

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Πρόσκληση σε ακρόαση της εταιρείας «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 2ο :  

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το έγγραφο 91916/2511-14 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο :

Αίτημα κ. Ρούσσου Θεοδόση σχετικά με το έγγραφο Α378597/21-10-14 της «Εγνατία Οδός ΑΕ» για την ολοκλήρωση της εργολαβίας της αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 4ο :

Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 5ο :   

Καθορισμός παραλιών για την πρόσβαση και επαφή με το νερό για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (pet friendly areas), σύμφωνα με το 816/2014 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και το σχετικό έγγραφο του Λιμεναρχείου Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο :   

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ενδεχόμενο λειτουργίας νέας θαλάσσιας σύνδεσης σύμφωνα με το έγγραφο 4894/15-12-14 της «ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ I Ν.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΟΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 14. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 16/12/2014      Αρ. Πρωτ.     307                                                                        

                                      

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 1.      Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΥΡΙΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΦΑΡΟΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.