Το Μεράκι

Το Μεράκι

Additional Info

  • Επωνυμία: Σιμιτζή Δέσποινα
  • Υπεύθυνος: Σιμιτζή Δέσποινα
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061282
  • Σύντομη περιγραφή: Το Μεράκι
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr