Πατέλης Δαμιανός

Πατέλης Δαμιανός

Additional Info

  • Υπεύθυνος: Πατέλης Δαμιανός
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061153
  • Σύντομη περιγραφή: Πατέλης Δαμιανός
  • Είδος: Εκκενώσεις Βόθρων
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr