Χρύσα

Χρύσα

Additional Info

  • Επωνυμία: Κουβαρά Χρυσώ
  • Υπεύθυνος: Κουβαρά Χρυσώ
  • Σύντομη περιγραφή: Χρύσα
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061494
  • Κλειδιά: 2
  • Τύπος: Δωμάτια
back to top

Παροχές

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 28314; email: keda@antiparos.gr