Καλάργυρος Παναγιώτης

Καλάργυρος Παναγιώτης

Additional Info

  • Επωνυμία: Καλάργυρος Παναγιώτης
  • Υπεύθυνος: Καλάργυρος Παναγιώτης
  • Σύντομη περιγραφή: Καλάργυρος Παναγιώτης
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061611
  • Κλειδιά: 2
  • Τύπος: Δωμάτια
back to top

Παροχές

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 28314; email: keda@antiparos.gr