Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση

του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

 

Την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο

Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

1. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την

μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης αναχώρησης την τρέχουσα εβδομάδα

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστηκε 321 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 07:12