«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013».

«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. Απόφασης 99/19-09-2013

Διαβάστηκε 1922 φορές Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013 17:46